26.3.2021

Biologisk mångfald

Artrikedom ger stabilitet

Den biologiska mångfalden representerar graden av mångfald hos växter och djur. De olika arterna på vår jord skapar en balans. Många olika växter, träd och buskar i staden kommer att stimulera den biologiska mångfalden. Mer variation i vegetation bidrar till ett rikare djurliv.

Ett brett utbud av pollinerande insekte...

Läs mer
8.3.2021

Hälsa

Växter ökar vårt välbefinnande

Träd och växter i städer är inte bara härliga att betrakta och en grön utsikt är så mycket mer än bara dekoration. En grön miljö förbättrar livskvaliteten. Patienter återhämtar sig snabbare omgivna av grönska, invånare i gröna stadsdelar använder sig av mindre sjukvård och anställda i företag omgivna av grönska känner sig lyckligare. D...

Läs mer
26.3.2021

Klimat

Växter minskar klimatförändringar

Träd och övriga växter kan förhindra atmosfäriska skador, både på global och lokal nivå. Klimatförändringar orsakar både extrem värme och torka, varvat med skyfall. Detta ställer höga krav på stadsmiljön. Träd och andra växter ger både en kylande effekt samt hjälper till att ta hand om dagvattnet.

Vid extrem nederbörd kommer ...

Läs mer
26.3.2021

Ekonomi

Grönt bidrar till en hälsosam ekonomi

För chefer och tjänstemän som undrar om intäkterna från en investering i urbana planteringar kan uppväga kostnaderna, har beräkningsmodeller utvecklats.
TEEB-Stad (Ekosystemens ekonomi och biologisk mångfald i staden) är ett analysverktyg som bygger på en social kostnads-nyttoanalys. Det ger en bättre inblick i resultaten ...

Läs mer
26.3.2021

Social sammanhållning

Människor odlar grönt och grönt får människor att växa.

En grön miljö bidrar till livskvaliteten. Människor är gladare och mår bättre i gröna omgivningar. Dessutom bjuder platser med växtlighet, som parker och offentliga trädgårdar, in till social interaktion och motion. Människor möter varandra för en pratstund i parken, och gemenskap skapas vid möten med grannarna...

Läs mer