skip to Main Content
Om Oss

Om Oss

ENA (European Nurserystock Association) är en organisation som representerar odlare och organisationer för plantskolor.

ENA grundades 1991 och sedan dess har ett ökande antal nationella plantskoleorganisationer gått med i ENA. Numera är 22 europeiska länder anslutna medlemmar i ENA. Det är Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Serbien, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Ukraina och Storbritannien.

ENA representerar över 20 000 plantskolor som producerar växter på mer än 100 000 hektar. Det sysselsätter över 100 000 personer. Inom EU står ENA-medlemmar för cirka 80% av plantskoleväxternas omsättning på grossistnivå.

ENAs arbetsgrupp föreslog, och ENAs generalförsamling enades om att utveckla en strategi för att främja tanken om gröna städer. Medlemsorganisationerna från Belgien, Bulgarien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien beslutade att samarbeta och investera i Green Cities för ett hållbart Europa-projekt. Projektet valdes av Europeiska kommissionen (CHAFEA) som ett av de projekt som samfinanserades under perioden 2018–2020. Projektet låg inom miljötemat programmet för jordbruksfrämjande.

Sverige deltar


Projektet fick bra uppmärksamhet och fler medlemsländer deltog i nästa ansökan. Under perioden 2021-2023 beviljades Belgien, Bulgarien, Danmark, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Sverige, Tyskland och Ungern ytterligare en treårsperiod med fokus på mervärdet av gröna städer. I Sverige drivs projektet Green Cities av LRF Trädgård.

Maja Persson från LRF Trädgård och Erika Wallin från Wakire AB projektleder den svenska delen av projektet.
Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel