skip to Main Content
Om Osss

Om Osss

ENA (European Nurserystock Association) är en organisation som representerar odlare och handlarorganisationer för plantskolor.

ENA grundades 1991 och sedan dess har ett ökande antal nationella plantskoleorganisationer gått med i ENA. Numera är 22 europeiska länder anslutna medlemmar i ENA: Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Serbien, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Ukraina och Storbritannien.

ENA representerar över 20 000 plantskolor som producerar växter på mer än 100 000 hektar och sysselsätter över 100 000 personer. Inom EU står ENA-medlemmar för cirka 80% av plantskoleväxternas omsättning på grossistnivå.

ENAs arbetsgrupp föreslog, och ENAs generalförsamling enades om att utveckla en strategi för att främja tanken om gröna städer. Medlemsorganisationerna från Belgien, Bulgarien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien beslutade att samarbeta och investera i Green Cities för ett hållbart Europa-projekt.

De gröna städerna för ett hållbart Europa-marknadsföringsprojekt valdes av Europeiska kommissionen (CHAFEA) som ett av de projekt som samfinansierades under perioden 2018–2020 inom miljö-temat programmet för jordbruksfrämjande.
Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel