8.3.2021

Blomlökar

Blomsterlökar ger färg tidigt på våren och förtjänar en plats i blomlådor, rabatter eller i gräsbevuxna remsor. Vissa blomsterlökar producerar blommor på våren medan andra blommar på sommaren. Vissa blomsterlökar överlever från år till år och kan lämnas ostörda. Dessa kommer att dyka upp år efter år, ofta i ännu större antal. Dessa inkluderar vårkrokus, vildtulpan, påsklilja...

Läs mer
8.3.2021

Perenner

Perenner har ett brett användningsområde i gröna städer: i blomlådor, rabatter, under träd, i rondeller och planterade mot väggar och fasader. Perenner kan kombineras på många olika sätt, de fungerar också bra med blomsterlökar och buskar. Vissa perenner lockar bin och fjärilar: Eurybia divaricatus (vit skogsaster), Nepeta (nepeta) och den långblommande Geranium (näva). Andr...

Läs mer
8.3.2021

Klätterväxter

Klätterväxter bidrar till stadens boendemiljö. Växttäckta fasader dämpar buller, ger lägre sommartemperaturer och förbättrar luftkvaliteten. Olika klätterväxter, som till exempel Hedera (murgröna) och Fallopia baldschuanica (bokharabinda), är kända för att ha blad som fångar partiklar, absorberar kväveoxid och minskar koncentrationen av ozon i luften. Blommorna av vissa klät...

Läs mer
8.3.2021

Buskar

Mångfalden av former och färger som buskar skapar gör dem till viktiga element i ett grönt landskap. Oavsett om de används för buskage, häckar eller i kombination med andra växter, finns det många bra arter som är lämpliga för storskalig användning. Vissa lövträd och vintergröna buskar är kända för att vara effektiva på att minska mängder av partiklar, kväveoxid och ozon i l...

Läs mer
8.3.2021

Träd

Att använda olika trädslag ger ännu fler fördelar: de är också vackra att titta på. Goda exempel är Betula (björk) med sin attraktiva bark, och Sorbus (rönn) med sina flammande höstfärger och vackra bär. Tilia (lind), Acer (lönn) och olika fruktträd producerar både mycket nektar och pollen som bidrar till den biologiska mångfalden.
Examples:
Quercus (ek), Pinus (...

Läs mer