skip to Main Content
Biologisk mångfald

Biologisk mångfald

26.3.2021

Biologisk mångfald

Artrikedom ger stabilitet


Den biologiska mångfalden representerar graden av mångfald hos växter och djur. De olika arterna på vår jord skapar en balans. Många olika växter, träd och buskar i staden kommer att stimulera den biologiska mångfalden. Mer variation i vegetation bidrar till ett rikare djurliv.

Ett brett utbud av pollinerande insekter och många olika växter kommer att utgöra näringskällor för fåglar och andra djur. Pollinerande insekter är en viktig länk i ekosystemen. De är med andra ord nödvändiga för den biologiska mångfalden.

Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel