20.5.2024

Vilken typ av lekpark är bäst?

Vilken typ av lekpark tror du är är bäst för barnen, miljön och kommunernas ekonomi?

Nu presenterar Urbio en intressant studie om skillnaderna mellan traditionella lekparker, temalekparker och lekotoper. I studien jämfördes tre fiktiva lekplatsförslag. För de olika alternativen beräknades kostnaderna för anläggande och skötsel, lekvärdena, ekosystemtjänsterna och klimatavtrycket.

Resultatet är slående: Lekotoperna är betydligt bättre än de and...

Läs mer
8.5.2024

Miljö som främjar social sammanhållning

Det är sällan det finns lösningar som avhjälper flera problem samtidigt, men då och då dyker det upp guldkorn som faktiskt gör det. Slottsträdgården i Malmö är ett exempel på en plats om bidrar med dellösningar på många av de utmaningar som dagens städer brottas med. Problem som ensamhet, utanförskap, trångboddhet, arbetslöshet och följder av klimatförändringarna kan minska tack vare parkens utformning.

John Taylor är trädgårdsmästare, malmöbo...

Läs mer
7.12.2023

Mindre asfalt ger starkare träd

Mindre asfalt ger starkare träd i staden.
Träd som planteras i stadsmiljö kan erbjuda skugga och bidra till en lägre lufttemperatur. För att dessa tjänster ska bli så bra som möjligt är det viktigt att låta asfalten ge plats åt träden, enligt forskning från Göteborgs universitet. Trädens betydelse för stadsklimatet är en fråga som vuxit i betydelse i klimatförändringarnas spår där medeltemperaturen beräknas stiga. Träd skänker skugga och sänke...

Läs mer
22.11.2023

Det krävs mer än god vilja

Det krävs mer än god vilja - ett debattinlägg

För några veckor sedan kom beskedet att USA satsar 1 miljard dollar på trädplanteringar. Det är en kraftfull investering som visar att kunskapen om trädens mervärden nått ända fram till Vita huset. Det är oerhört glädjande. Vår förhoppning med den här debattartikeln är att även fler svenska politiker inser vikten av grönare städer.

För tre år sedan sjösattes EU-projektet Green Cities i Sverige. Syf...

Läs mer
16.11.2023

Träd som klarar framtidens klimat

Henrik Sjöman, docent och landskapsingenjör vid SLU medverkade i TV4's Nyhetsmorgon för att tala om vilka träd kommer att växa i Sverige i framtiden.

Alla prognoser tyder på att 2023 kommer att bli det varmaste året sedan temperaturerna började mätas. Ett av de svenskaste av träd, björken, kan komma att få svårt att överleva när framtidens klimat blir allt extremare. Så vilka träd kommer växa i våra skogar och trädgårdar i framtiden? Henrik Sj...

Läs mer
9.11.2023

Varför är det viktigt med träd?

Vad är det egentligen som är så bra med träd?

Tillsammans med våra följare på Linkedin har vi skapat en lista över trädens fördelar.  Listan baserades ursprungligen på Rapporten Urban street trees 22 Benefits Specific Applications av Dan Burden. Tack vare förbättringsförslag och tilläggsförslag från följare är vi nu uppe i 35 argument varför det är så viktigt med träd. Listan uppdateras efter hand som nya förslag kommer in. I nuläget är den ba...

Läs mer