5.9.2022

Färre dödsfall av covid-19 i gröna städer

Antalet infektioner, sjukhusinläggningar och dödsfall av covid-19 var lägre i städer med fler grönområden och mindre luftföroreningar, enligt en studie publicerad i Environmental Research.

University of Sannio, Complutense University of Madrid och Italian Society of Environmental Medicine står bakom studien. De undersöker samband mellan Covid-19-infektioner och andel grönområden och luftföroreningar.

Studien baseras på data från 10 italienska ...

Läs mer
2.9.2022

Växtrum nominerat till Green Cities Europe Award

Sveriges bidrag till den europeiska tävlingen Green Cities Europe Award 2022 är nu utvalt. Projektet som har nominerats är Växtrum i Lerum. Juryn motiverar beslutet så här:

Projektet Växtrum i Lerum är nominerat till Sveriges bidrag till Green Cities Europe Award 2022

Växtrum är en serie grönskande platser längs Säve-ån centralt i Lerum. Växtrum är lika mycket en grön parkstrategi, som en social medborgarplattform. Med hjälp av välmeriterade t...

Läs mer
14.7.2022

Fler träd behövs i städerna

Extremvärmen slår mot Europa och invånare i Spanien, Portugal och Storbritannien varnas för höga temperaturer. Det är tyvärr inget unikt. Under senare årtionden har perioder av extrema väderförhållanden givit oss en antydan av vad som väntar i framtiden. Värmeböljor och översvämningar är konkreta exempel där människors liv och hälsa riskeras. Och där sjukvård och skador på byggnader och infrastruktur får stora konsekvenser för samhällets ekono...

Läs mer
28.6.2022

Nya Grönt Kulturarv-sorter 2022

Under varumärket Grönt kulturarv® säljs växter med en lång och väl dokumenterad odlingshistoria i Sverige. Sorterna har spårats upp vid Programmet för odlad mångfalds, Poms, inventeringar av äldre trädgårdsväxter och blivit utvalda att bevaras i Nationella genbanken vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Alla sorter som saluförs under varumärket Grönt kulturarv® har en odlingshistoria i Sverige som sträcker sig minst 60 år tillbaka i tide...

Läs mer
31.5.2022

Green Cities Europe Award 2022

Nu startar den tredje upplagan av Green Cities Europe Award 2022.

Varje år uppmärksammar Green Cities Europe Award 13 innovativa projekt runt om i  Europa. Projekten är goda exempel på hur växter kan användas för att skapa hållbara miljöer med många värden. De är tänkta att fungera som inspirationskällor och bidra med idéer till gröna lösningar.

Ett av de utvalda projekten kommer att koras som Europamästare 2022. Prisutdelningen äger rum den 8...

Läs mer
24.5.2022

Ebba Werner får SLU Artdatabankens naturvårdspris

SLU Artdatabankens naturvårdspris 2022 går till Ebba Werner. Hon får det för sitt arbete med att sprida kunskap om att vägkanter kan bli blommande resurser för pollinerande insekter som humlor, bin, fjärilar och skalbaggar.

 – Att tilldelas SLU Artdatabankens naturvårdspris gör mig glad och stolt personligen, men jag ser det också som ett pris till den ideella naturvården, som därmed får ett erkännande. Och inte minst lyfter priset vägkanterna...

Läs mer