12.5.2022

Pollineringsveckan aktiviteter

För femte året i rad arrangerar Pollinera Sverige Pollineringsveckan. I år infaller Pollineringsveckan den 14–22 maj. Veckan lanserades av Pollinera Sverige 2018. Syftet är att på olika sätt hylla och uppmärksamma insekter, pollinatörer och artrikedom. Idag är veckan etablerad och engagerar föreningar, kommuner, skolor och företag runt om i landet.

Här är ett axplock av de aktiviter som anordnas och som man kan hämta inspiration från.

Karlsta...

Läs mer
25.4.2022

Är förtätning rätt väg att gå?

Sveriges befolkning ökar och många vill bosätta sig i de större städerna. Fler invånare kräver fler bostäder vilket leder till förtätning, allt som oftast på bekostnad av gröna ytor och träd. Det är inte unikt för Sverige, utan en situation som ser likadan ut i många länder, till exempel i vårt grannland Danmark.

Men finns det någon mening med att bygga tätare så att allt och alla kommer närmare? Och ska vi bevara de gröna andningshålen i städ...

Läs mer
11.4.2022

Ökat inflytande för hyresgäster ger grönare städer

Flera nya studier visar att genom att göra det möjligt för hyresgäster att förvalta den egna gården, huset och närmiljön, kan man få ett engagemang och lärande kring natur- och klimatfrågor.

- Urbana samfälligheter kan komma att bidra till transformationen mot ett fossilfritt samhälle, säger Johan Colding, professor i miljövetenskap vid Högskolan i Gävle.

Forskarna inom hållbar stadsutveckling vid Högskolan i Gävle föreslår en helt ny förvaltn...

Läs mer
17.3.2022

Trenden biologisk mångfald ur forskarperspektiv

Green Cities har tidigare berättat om trendspanaren Stefan Nilsson och att han förutspår att biologisk mångfald är begreppet på allas läppar de närmsta åren. Forskaren och ekologen Christine Haaland är avdelningschef för enheten landskapsplanering vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Hon är intresserad av frågor kring biologisk mångfald i städer och håller med Stefan Nilsson om att det finns ett ökat intresse för ämnet. Christine ser framförallt...

Läs mer
16.3.2022

Gröna vårdmiljöer ger friskare patienter

”Ge patienter samma rätt som intagna” är rubriken på en debattartikel i Dagens Medicin som Anna Bengtsson, Helle Wijk, Robert Burman och Berit Haggren har skrivit på initiativ av projektet Green Cities.

Artikeln riktar sig till huvudmän och beslutsfattare inom vård och omsorg. Den publicerades idag och finns att läsa på Dagens Medicins opinionssida online.

Rätt utformade gröna vårdmiljöer genererar betydande vinster. De kommer såväl vård- och...

Läs mer
16.2.2022

Biologisk mångfald nya trenden

Rynkar du lite på näsan när du hör ordet trend? Visst, trender kan tyckas vara ytliga och övergående, men att ha koll på vad som ligger i tiden kan vara högst relevant. Genom att fånga upp vad som engagerar kan intresset bemötas och tas tillvara.

Trendexpert Stefan Nilsson har arbetat med att förutspå trender i över 20 år. Han har sällan fel. Vissa trender blåser över snabbt och lämnar knappt några spår efter sig. Andra trender biter sig fast ...

Läs mer