skip to Main Content
Klimat

Klimat

26.3.2021

Klimat

Växter minskar klimatförändringar


Träd och övriga växter kan förhindra atmosfäriska skador, både på global och lokal nivå. Klimatförändringar orsakar både extrem värme och torka, varvat med skyfall. Detta ställer höga krav på stadsmiljön. Träd och andra växter ger både en kylande effekt samt hjälper till att ta hand om dagvattnet.

Vid extrem nederbörd kommer en planterad jord att ha en bättre vattenlagringskapacitet än asfalt och betong. Det har föreslagits att städer skulle kunna förhindra översvämningar genom att bygga så kallade ”wadis”. Dessa planterade områden, som ligger under ytnivå, kan tillfälligt översvämmas vid kraftiga regn, vilket förhindrar överbelastade avlopp. Offentliga gröna platser, som parker och trädgårdar, bidrar till ett hälsosamt stadsklimat.

Forskningssammanställning


Tillsammans med Johanna Deak Sjöman och Tankesmedjan Movium har vi tagit fram en sammanställning över forskningsläget när det gäller grönskans påverkan på klimatet i våra städer. Johanna Deak Sjöman är forskare i grön infrastruktur och urbana ekosystemstjänster vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Hon ger oss en bild över det aktuella forskningsläget och förklarar hur grönska påverkar klimatet i urbana miljöer.

Läs hela sammanställningen här

Elller ladda ner här KLIMAT_jds

Föreläsning


I samarbete med Tidskriften Landskap anordnade Green Cities en föreläsning med Johanna Deak Sjöman. Johanna gav många exempel på hur träd kan förbättra klimatet i våra städer, både genom att reglera temperatur och vindhastighet. Men hon gav också varnade exempel på när träden inte längre ger de önskade effekterna.

Lyssna gärna på föreläsningen här: 

Johanna Deak Sjöman är forskare vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU.

Referenser


SMHI, 2020. Högre temperaturer i stadenhttps://www.smhi.se/forskning/forskningsenheter/luftmiljo/varme-och-luftmiljo-i-stader/hogre-temperaturer-i-staden-1.160049 (Hämtad 2021-11-30)

SMHI, 2021. Fördjupad klimatscenariotjänst. https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/fordjupade-klimatscenarier/met (Hämtad 2021-11-30) Länk

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), 2020. Trees in Cities Challenge. https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=32508(Hämtad 2021-11-30)

Ennos, R. 2015. Can trees really cool our cities down? The conversation. https://theconversation.com/can-trees-really-cool-our-cities-down-44099 (Hämtad 2021-11-30)

Kwon, J. Y., Lee, K. D. 2019. Thermal Comfort and Longwave Radiation over Time in Urban Residential Complexes. Sustainability, 11, 1-19. Länk

Deak Sjöman, J., Hirons, A., Sjöman, H. 2015. Branch area index of solitaire trees – understanding its significance in regulating ecosystem services. Journal of Environmental Quality 45(1): 175-187. Länk

Sawka, M., Millward, A. A., McKay, J., & Sarkovich, M. 2013. Growing summer energy conservation through residential tree planting. Landscape and Urban Planning113, 1-9. Länk

Nikoofard, S., Ugursal, V. I., & Beausoleil-Morrison, I. 2011. Effect of external shading on household energy requirement for heating and cooling in Canada. Energy and Buildings, 43, 1627-1635. Länk

SMHI, 2021. Återkomsttider. https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/extremer/aterkomsttider-1.89085 (Hämtad 2021-12-05)

Deak Sjöman J. & Gill, S. E. 2013. Residential runoff – the role of spatial density and surface covers, with a case study of Höje Å River catchment, southern Sweden. Urban Forestry and Urban Greening. 13(2), 304-314. Länk

Beräkningen utgår från resultaten från projektet i-Tree Sverige där den samhällsekonomiska analysen baseras på Trafikverkets rapport ASEK 6.1. Länk

Deak Sjöman, J. & Östberg, J. 2020. i-Tree Sverige. Strategiskt arbete med träds ekosystemtjänster. Slutrapport. Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning,LTV-fakulteten Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Länk

 

Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel