skip to Main Content
Klimat

Klimat

26.3.2021

Klimat

Växter minskar klimatförändringar


Träd och övriga växter kan förhindra atmosfäriska skador, både på global och lokal nivå. Klimatförändringar kan orsaka extrem värme och torka, varvat med skyfall. Detta kommer att ställa höga krav på stadsmiljön. Träd och andra växter i en stad ger en kylande effekt vid en värmebölja.

Vid extrem nederbörd kommer en planterad jord att ha en bättre vattenlagringskapacitet än asfalt och betong. Det har föreslagits att städer skulle kunna förhindra översvämningar genom att bygga så kallade ”wadis”. Dessa planterade områden, som ligger under ytnivå, kan tillfälligt översvämmas vid kraftiga regn, vilket förhindrar överbelastade avlopp. Offentliga gröna platser, som parker och trädgårdar, bidrar också till ett hälsosamt stadsklimat.

Medborgarna kan också själva göra olika insatser för att mildra klimatproblemen genom att plantera växter och ha en grön trädgård som inte är stensatt. Personer utan trädgård kan också bidra till en grönare miljö. De kan välja gröna tak eller ha växter framför entrén. I vissa länder får man till och med ta bort en del av stenläggningen framför huset och ersätta den med växter.

Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel