Grönska minskar risken för översvämningar

TV4 Nyhetsmorgon bjöd på en intressant intervju med Jonas Althage, strateg på Stockholm Stad. Temat var hur man kan bygga bort översvämningar. Inslaget sändes med anledning av att det har skett stora översvämningar i södra Sverige, inte minst i Värnamo. Det här har lett till stora konsekvenser men genom att planera och bygga smart så kan man bygga bort eller åtminstone minska översvämningarna. Grönska är en del av lösningen b...

Läs mer

Manual för friskare patienter och personal

Det finns många belägg för att grönska i närhet av olika vårdinrättningar leder till friskare patienter och personal. Det har flera förklaringar. Dagsljus, frisk luft och utsikt mot natur och grönska är hälsofrämjande i sig, men stimulerar också till utevistelse och ökad rörelse. Detta har stor betydelse för vår fysiska och psykiska hälsa. Närhet till natur och grönska i vardagen minskar till och med risken att dö i förti...

Läs mer

Vide renar mark från föroreningar

Att sanera förorenad mark från miljögifter kan vara dyrt. Forskning visar att videplantor kan rena marken från föroreningar med upp till 80 procent på tio år.
– Det är första gången man har visat att växter verkligen kan rena jorden från föroreningar på industrimark under en längre tid.
Säger Maria Greger, docent i växtfysiologi vid Stockholms universitet. Hon har under 30 år lett forskning i ämnet fytoremedier...

Läs mer

Varför behöver vi gröna städer?

Vilka fördelar har gröna städer?

Argumenten för gröna städer är överväldigande för den som följer aktuell forskning. Växter i stadsmiljöer har positiva effekter för invånarnas hälsa, klimatet, den biologiska mångfalden, den sociala sammanhållningen och även samhällsekonomiskt. Listan kan göras lång, men här är några konkreta exempel:
Växters mervärden - några exempel

Invånarna mår bättre och...

Läs mer

Grönare Möllan

Grönare Möllan i Malmö är ett bra exempel på hur städer kan arbeta målinriktat för att öka andelen träd i en stadsdel. En riktad satsning för att öka krontäckningen i stadsdelen Möllevången har gett en grönare, hälsosammare och mer klimatresilient stadsdel. Dessutom uppskattas satsningen av invånarna som gläds över grönskan.
Ökad krontäckning är målet
Måttet krontäckningsgrad är ett begrepp som används ...

Läs mer

Blågröna lösningar som fungerar väl efter 20 år

Innovation är dagens honnörsord, men ibland kan det också vara på sin plats att reflektera över det som tidigare har gjorts. Vad var bra och vad var mindre bra, och vad kan vi lära oss? Som en del av innovationsmässan H22 mässan bjöd Helsingborgs stadsbyggnadsförvaltning in till en guidning av stadsdelen Mariastaden med fokus på dagvattenhantering och gröna miljöer. Green Cities följde med på turen och fick höra om blågröna l...

Läs mer