Blågröna lösningar som fungerar väl efter 20 år

Innovation är dagens honnörsord, men ibland kan det också vara på sin plats att reflektera över det som tidigare har gjorts. Vad var bra och vad var mindre bra, och vad kan vi lära oss? Som en del av innovationsmässan H22 mässan bjöd Helsingborgs stadsbyggnadsförvaltning in till en guidning av stadsdelen Mariastaden med fokus på dagvattenhantering och gröna miljöer. Green Cities följde med på turen och fick höra om blågröna l...

Läs mer

Fakta om gröna väggar

Växter på fasader är inget nytt koncept. Klätterväxter har traditionellt använts för att skapa gröna inslag i städer främst på kontinenten. En nyare lösning är levande väggar. Det är system där växter sitter planterade i en konstruktion som är fäst i väggen. Här beskrivs gröna väggar kortfattat samt hur de kan bidra med ekosystemtjänster i stadsmiljö.
Om gröna väggar
Gröna väggar innefattar all grönska...

Läs mer

Guide för biologisk mångfald

Guide för biologisk mångfald - åtgärder för att skapa större artrikedom i trädgårdar, på bostadsgårdar och i andra miljöer i staden

Miljöförvaltningen i Stockholms stad har tagit fram en 52-sidig guide med mängder av tips hur du kan hjälpa den biologiska mångfalden i Stockholm kring din fastighet. Till exempel:

Insektshotell underlättar bostadssökandet för pollinerande insekter.
Anpassa nattbelysninge...

Läs mer

Biologisk mångfald i städer – goda exempel

Letar du efter idéer och information om vad man kan göra för att öka den biologiska mångfalden i våra städer?

Green Cities i Danmark har gett ut en 64-sidig skrift med mängder av bra exempel på hur den biologiska mångfalden i städer kan öka. Syftet är inspirera stadsplanerare, politiker och andra yrkesverksamma att få in mer biologisk mångfald i kampen om kvadratmeterna i städerna. Henning Roed på Dansk Plantskola är p...

Läs mer

Regnbäddar – en del av lösningen

Det finns olika sätt att ta hand om och rena dagvatten i våra städer. Ett sätt som ökat i popularitet de senaste åren är regnbäddar. Istället för att leda ner dagvattnet i ett underjordiskt system leds vattnet till en regnbädd. Regnbädden är i princip byggd som en låda där vatten samlas in och renas på olika sätt. Green Cities har träffat Kent Fridell som är expert på regnbäddar. Han hjälper oss att reda ut begreppen.

...

Läs mer

Vad är blågröngrå system?

Stadsplanering har många utmaningar, och en av dem är platsbrist. I takt med att allt fler människor väljer att bosätta sig i städer hårdnar kampen om utrymmet. Det gröna får många gånger träda åt sidan, till förmån för bostäder, vägar och hårdgjorda ytor. Samtidigt är forskningen entydig: människors hälsa, klimatet och den biologiska mångfalden behöver grönska i städerna för att fungera. Inte bara växterna kämpar ...

Läs mer