Hur kan vi minska ljusföroreningar?

Ljusföroreningar är ett miljöproblem som många inte varit särskilt medvetna om, men som nu börjar få allt mer uppmärksamhet.

Sedan glödlampan började tillverkas i slutet av 1800-talet har ljuset vunnit allt mer mark. Även om det är över 100 år sedan jordklotet på allvar började lysas upp är det först på senare år som de ekologiska konsekvenserna av ljusföroreningarna börjat uppmärksammas. Därför är kunskapen be...

Läs mer

Takodling på Max Planck Institute i Hamburg

Tysklands bidrag i Green Cities Europe Award är liksom Danmarks bidrag en innovativ och väldesignad takträdgård. Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter (MPSD) i Hamburg erbjuder ett vackert taklandskap. Här kan forskare ta välbehövliga pauser samtidigt som växtligheten tar hand om dagvatten som också återanvänds inne i byggnaden. Projektet har ett holistiskt förhållningssätt till såväl landskapsdesign som...

Läs mer

Basecamp Lyngby – ett innovativt bostadsprojekt

Danmarks bidrag i Green Cities Europe Award är Basecamp Lyngby. Det är ett innovativt bostadsprojekt som samlar boende för seniorer med doktorander och studenter. Omgiven av den frodiga grönskan på Sorgenfri kyrkogård och Lyngbysjön erbjuder miljön stor biologisk mångfald. Det som sticker ut är den svängda byggnaden som ger sex våningar med fantastisk utsikt över Lyngbysjön.

[caption id="attachment_104590" align="alignnone...

Läs mer

Trädgårdsgator i Belgien

Belgiens bidrag i årets Green Cities Europe Award handlar om hur stadens gator kan transformeras till trädgårdsgator. För att klara klimatutmaningarna började staden Antwerpen experimentera med en ny integrerad stadsplaneringsprocess 2017. Det handlar om att förvandla gator till sk trädgårdsgator, eller garden streets.

Trädgårdsgator är utformade med målet att maximera:

grönska
blågrön infrastruktur

Läs mer

Perenner som klarar torka

-Äntligen regn! utbrister många efter veckor av torka.  

Sett i ett internationellt perspektiv är Sverige relativt förskonat från extrem torka. Under torrår kan dock vattenbrist medföra stora problem lokalt och regionalt i landet. Det är framförallt de östra delarna av Götaland och Svealand som brukar drabbas.

Långvariga perioder med liten eller ingen nederbörd medför att växtligheten hämmas. Konsekvenserna förv...

Läs mer

Rosor är torktåliga och insektsvänliga

Långa torkperioder sommartid är numera snarare regel än undantag. I många delar av Sverige är vatten en bristvara och att tänka på att välja torktåliga växter är därför viktigt.

Rosor är en växtgrupp som klarar torka väldigt bra. Till skillnad från många andra växter så vissnar eller tappar rosor sällan sina blad ens vid längre torkperioder. Det beror främst på att de har starka och djupgående rötter. Rosor beh...

Läs mer