Grön norm är målet i Danmark

Green Cities är en europeisk kampanj och ett land som kommit långt i arbetet är Danmark. Vi träffar projektledare Birte Kennedy som berättar om arbetet i Danmark.

Till skillnad från Sverige var ni med i projektet redan från starten och beviljades EU-medel även under perioden 2018-2020.  Kan du berätta lite kort om hur ni har arbetat?  Kan du redan nu se resultat av ert arbete?

Vi började med att formulera en kommunika...

Läs mer

Lekotoper – från ord till handling

Intresset att anlägga naturlika lekmiljöer tycks öka och många drivs av samma målbild att skapa grönare och mer varierade platser för lek – men varför är det så svårt att få till? Flertalet av våra nybyggda lekmiljöer är fortfarande förvånansvärt torftiga och hårdgjorda. När visionen om den gröna och rika lekmiljön silats genom lager av beställare, projektörer, anläggare och förvaltare, verkar det ändå bli den öp...

Läs mer

Helsingborg satsar på träd

Vi står inför globala klimatutmaningar och världens städer ligger bakom ungefär 75 procent av de totala koldioxidutsläppen. Träd är en ovärderlig resurs i arbetet mot klimatförändringar och därför startade FN initiativet Trees in Cities Challenge som handlar om att öka antalet träd i världens städer för att motverka klimatpåverkan. Helsingborgs stad valde att anta uppmaningen. Under de första två åren har staden planterat...

Läs mer

FN uppmanar till trädplantering

Forskare från hela världen arbetar för att hitta smarta lösningar som kan stoppa klimatförändringarna. Men det finns en uppfinning som redan fungerar: träd!

Genom Trees in Cities Challenge har FN bjudit in städer att vara med i en världsomfattande kampanj som syftar till att få städer runt om i världen att plantera mer träd.

https://youtu.be/_0IeNgMxh0c

Trees in Cities Challenge lanserades i samband med det st...

Läs mer