skip to Main Content

Urbanisering och klimatförändringar kräver nya lösningar för att upprätthålla och förbättra livskvaliteten i våra städer. De offentliga gröna rummen har positiv effekt på den biologiska mångfalden, klimatet, luftkvalitén och invånarnas hälsa. De positiva effekterna gör att städerna blir bättre platser att bo och arbeta i. Gröna städer för ett hållbart Europa är en plattform som uppmuntrar till grönare offentliga platser genom att erbjuda innovativa idéer samt information som bygger på vetenskaplig forskning och teknisk expertis. Plattformen tar upp ämnen som hälsa, klimat, ekonomi, biologisk mångfald och social sammanhållning.

URSPRUNG

Gröna städer för ett hållbart Europa lanserades av ENA (European Nurserystock Association) och organisationer för plantskolor i Belgien, Bulgarien, Danmark, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Sverige, Tyskland och Ungern.

I Sverige drivs projektet Gröna städer för ett hållbart Europa av LRF Trädgård.

Fakta om 3-30-300

Vad är 3-30-300? 3-30-300 är en regel som har tagits fram för att veta hur mycket växter en stad behöver. 3 träd. Alla ska kunna se minst tre träd från sin bostad, skola och arbetsplats. 30 procent. Varje stadskvarter ska…

Läs mer
12.5.2022

Pollineringsveckan aktiviteter

För femte året i rad arrangerar Pollinera Sverige Pollineringsveckan. I år infaller Pollineringsveckan den 14–22 maj. Veckan lanserades av Pollinera Sverige 2018. Syftet är att på olika sätt hylla och uppmärksamma insekter, pollinatörer och artrikedom. Idag är veckan etablerad och…

Läs mer
25.4.2022

Är förtätning rätt väg att gå?

Sveriges befolkning ökar och många vill bosätta sig i de större städerna. Fler invånare kräver fler bostäder vilket leder till förtätning, allt som oftast på bekostnad av gröna ytor och träd. Det är inte unikt för Sverige, utan en situation…

Läs mer
11.4.2022

Ökat inflytande för hyresgäster ger grönare städer

Flera nya studier visar att genom att göra det möjligt för hyresgäster att förvalta den egna gården, huset och närmiljön, kan man få ett engagemang och lärande kring natur- och klimatfrågor. – Urbana samfälligheter kan komma att bidra till transformationen…

Läs mer

Event Calender

20.05.2022

Välkommen på lunchseminarium Tejarps Gård, Tejarpsvägen 63 Klågerup, Sverige eller digitalt

Tillsammans med Tidskriften Landskap bjuder Green Cities in till ett seminarium där temat för dagen är: Skapa gröna vårdmiljöer för friskare patienter och personal med föredrag av Anna Bengtsson, lektor i landskapsarkitekturens miljöpsykologi med inriktning hälsofrämjande design vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Du får möjlighet

Gröna städers positiva effekt

Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel