skip to Main Content
Ekonomi

Ekonomi

26.3.2021

Ekonomi

Grönt bidrar till en hälsosam ekonomi


För chefer och tjänstemän som undrar om intäkterna från en investering i urbana planteringar kan uppväga kostnaderna, har beräkningsmodeller utvecklats.
TEEB-Stad (Ekosystemens ekonomi och biologisk mångfald i staden) är ett analysverktyg som bygger på en social kostnads-nyttoanalys. Det ger en bättre inblick i resultaten av åtgärder som extra träd eller gröna tak för folkhälsan, sparad energi eller vattenlagring.

Med hjälp av TEEB-Stad kan du mäta fördelarna med en förbättrad miljö för både företag och hushåll, förutom den ekonomiska vinsten för den gröna industrin. Gröna miljöer ger företag och kontor en trevligare arbetsmiljö, vilket resulterar i en mer positiv arbetsattityd hos personal och högre produktivitet. Välskötta planteringar kan även leda till ett högre värde av fastigheter. Ett annat verktyg som används för att få fram träds värde är i-Trees. Med verktyget i-Tree skapas möjligheter att få fram kvantitativa mått och göra en beräkning på hur träd understödjer flertalet samhällsnyttor, både i mängd och pengar.

Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel