29.06.2023 Hamnplan 5, Almedalen, Visby, Sverige

Skapa framtidens hållbara stad med 3-30-300 regeln

Byggnader och hårdgjorda ytor tar plats i våra städer på bekostnad av grönområden och träd. Det orsakar många problem såsom försämrad psykisk och fysisk folkhälsa, minskad biologisk mångfald, värme-och b

Läs mer
29.06.2023 Hamnplan 5, övre plan, Almedalen, Visby, Sverige

Parklösning som gynnar grön stadsutveckling, integration, näringsliv, turism och invånare

Växtrum i Lerum är ett lyckat exempel på hur en stad kan skapa intressanta och inspirerande platser även av små ytor. Och samtidigt engagera invånarna, samverka med lokalt näringsliv, bidra till integration, ö

Läs mer
26.09.2023 - 28.09.2023 Elmia, Jönköping, Sweden

Elmia Park 2023

Welcome to Elmia Park the 26th-28th of September 2023
Finally, it's fair again! Welcome to Elmia Park - one of Sweden's largest trade fairs for outdoor environments. Green Cities Sweden will participate in the S

Läs mer