20.05.2022 Tejarps Gård, Tejarpsvägen 63 Klågerup, Sverige eller digitalt

Välkommen på lunchseminarium

Tillsammans med Tidskriften Landskap bjuder Green Cities in till ett seminarium där temat för dagen är:

Skapa gröna vårdmiljöer för friskare patienter och personal

med föredrag av Anna Bengtsson

Läs mer