skip to Main Content
Hälsa

Hälsa

8.3.2021

Hälsa

Växter ökar vårt välbefinnande


Träd och växter i städer är inte bara härliga att betrakta och en grön utsikt är så mycket mer än bara dekoration. En grön miljö förbättrar livskvaliteten. Patienter återhämtar sig snabbare omgivna av grönska, invånare i gröna stadsdelar använder sig av mindre sjukvård och anställda i företag omgivna av grönska känner sig lyckligare. Dessutom uppmuntrar en park människor att motionera och koppla av, vilket förbättrar deras hälsa.

Gröna städer, hälsosamma städer


Det finns flera faktorer som hotar en hälsosam livsstil för den moderna stadsbon. Vi sitter för mycket, motionerar för lite och många lider av ångest och stress. Att dessutom bo i en storstad gynnar inte alltid en hälsosam livsstil. Luftföroreningar är det största hotet. Numera betraktas små partikelföroreningar som den värsta föroreningen i vår stadsatmosfär. En studie från universitetet i Utrecht visade att luftföroreningar orsakade av små partiklar som mäter mindre än 10 mikrometer har en större effekt på vårt välbefinnande än vi hittills antagit.

Om man skulle välja ett generellt motiv till varför vi ska göra våra städer grönare, skulle det vara att växtlighet bidrar till en hälsosam livsstil. Träd, buskar, men också övriga växter och även mossor hjälper till att filtrera skadliga små partiklar från luften. Livliga gator, men även parker och gröna stråk nära lekplatser, daghem och skolor kommer att bli renare med träd och buskar som binder små partiklar och kvävedioxid.

Film som sammanfattar fördelarna


Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel