Dockanparken vinner Landmärket

Dockanparken med Djungellekplatsen i Helsingborg vinner Landmärket för årets bästa landskapsarkitektur. Bakom projektet står Helsingborgs stad och Krook och Tjäder arkitekter.

-Helt nära stadens larm men bortom dess faror, gör vinnaren en riktigt bra parks viktiga jobb, säger prisjuryn om Dockanparken och Djungellekplatsen som stod klar i somras.

[caption id="attachment_91299" align="alignnone" width="1194"] Den lummiga ...

Läs mer

Grön handbok

OBOS, som är en av Nordens största bostadsutvecklare, har som ambition att skapa grönare bostadsområden. Ett av redskapen för att uppnå detta är att ta fram en grön handbok. Elisabeth Rovelstad är rådgivare på Stångby Akademi och hon har bidragit med grön kompetens. Handboken innehåller lämpliga växtval och har inspirerats av tumregeln 3-30-300.
Källa till inspiration
Inte sällan föds bra idéer till följd av mi...

Läs mer

Perenner för pollinerare

Medvetenheten om att vi behöver göra fler insatser för att värna den biologiska mångfalden och gynna våra pollinerare har ökat de senaste åren. Forskningsrapporter och olika miljöorganisationer har uppmärksammat det akuta i situationen. I december 2022 antogs ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald på FN:s konferens om biologisk mångfald, CBD COP 15, i Montréal i Kanada. Det nya globala ramverket innehåller mål för at...

Läs mer

Grönska minskar risken för översvämningar

TV4 Nyhetsmorgon bjöd på en intressant intervju med Jonas Althage, strateg på Stockholm Stad. Temat var hur man kan bygga bort översvämningar. Inslaget sändes med anledning av att det har skett stora översvämningar i södra Sverige, inte minst i Värnamo. Det här har lett till stora konsekvenser men genom att planera och bygga smart så kan man bygga bort eller åtminstone minska översvämningarna. Grönska är en del av lösningen b...

Läs mer

Manual för friskare patienter och personal

Det finns många belägg för att grönska i närhet av olika vårdinrättningar leder till friskare patienter och personal. Det har flera förklaringar. Dagsljus, frisk luft och utsikt mot natur och grönska är hälsofrämjande i sig, men stimulerar också till utevistelse och ökad rörelse. Detta har stor betydelse för vår fysiska och psykiska hälsa. Närhet till natur och grönska i vardagen minskar till och med risken att dö i förti...

Läs mer

Vide renar mark från föroreningar

Att sanera förorenad mark från miljögifter kan vara dyrt. Forskning visar att videplantor kan rena marken från föroreningar med upp till 80 procent på tio år.
– Det är första gången man har visat att växter verkligen kan rena jorden från föroreningar på industrimark under en längre tid.
Säger Maria Greger, docent i växtfysiologi vid Stockholms universitet. Hon har under 30 år lett forskning i ämnet fytoremedier...

Läs mer