Biologisk mångfald i städer – goda exempel

Letar du efter idéer och information om vad man kan göra för att öka den biologiska mångfalden i våra städer?

Green Cities i Danmark har gett ut en 64-sidig skrift med mängder av bra exempel på hur den biologiska mångfalden i städer kan öka. Syftet är inspirera stadsplanerare, politiker och andra yrkesverksamma att få in mer biologisk mångfald i kampen om kvadratmeterna i städerna. Henning Roed på Dansk Plantskola är p...

Läs mer

Regnbäddar – en del av lösningen

Det finns olika sätt att ta hand om och rena dagvatten i våra städer. Ett sätt som ökat i popularitet de senaste åren är regnbäddar. Istället för att leda ner dagvattnet i ett underjordiskt system leds vattnet till en regnbädd. Regnbädden är i princip byggd som en låda där vatten samlas in och renas på olika sätt. Green Cities har träffat Kent Fridell som är expert på regnbäddar. Han hjälper oss att reda ut begreppen.

...

Läs mer

Vad är blågröngrå system?

Stadsplanering har många utmaningar, och en av dem är platsbrist. I takt med att allt fler människor väljer att bosätta sig i städer hårdnar kampen om utrymmet. Det gröna får många gånger träda åt sidan, till förmån för bostäder, vägar och hårdgjorda ytor. Samtidigt är forskningen entydig: människors hälsa, klimatet och den biologiska mångfalden behöver grönska i städerna för att fungera. Inte bara växterna kämpar ...

Läs mer

Alla Paris skolgårdar blir gröna

Asfalt bryts upp, träd planteras och mini-odlingar anläggs. Snart har Paris alla skolgårdar gått från att domineras av steril betong till parkliknande grönska.

Det hela är del av stadens mål och borgmästaren Anne Hidalgos planer att skapa Europas mest hållbara stad år 2030. De senaste åren med pandemin har drivit på utvecklingen. Med hjälp av EU-bidrag omvandlas Paris cirka 600 skolgårdar till mer parkliknande miljöer s...

Läs mer

Björn Natthiko Lindeblad samtalar

Ett stort tomrum uppstod när Björn Natthiko Lindeblad gick bort den 17 januari. Få samtida svenskar har inspirerat, delat med sig av sin klokskap och fått sina medmänniskor att skratta och gråta så som han. Björn Natthiko levde under många år som skogsmunk nära naturen och allt levande var för honom heligt. I dagens samhälle är det lätt att tappa fokus på vad som är viktigt. Konsumtion och prestation tar ofta över på bekostn...

Läs mer

Gröna lösningar för en bättre ljudmiljö

Stockholms stad har tagit fram en handbok som beskriver hur man kan arbeta med grönska och vegetation för att dämpa buller och skapa bra ljudmiljöer. Syftet är att beskriva effekter och ge konkreta rekommendationer för hur gröna lösningar kan utformas för att begränsa buller samtidigt som det stärker andra ekosystemtjänster i staden.

Gröna lösningar och etablering av ekosystemtjänster är en högaktuell fråga idag. Grön...

Läs mer