skip to Main Content
Vide renar mark från föroreningar

Vide renar mark från föroreningar

image
Forskning från Stockholms universitet har visat att vide kan rena mark från föroreningar. Foto: Erika Wallin
14.11.2022

Att sanera förorenad mark från miljögifter kan vara dyrt. Forskning visar att videplantor kan rena marken från föroreningar med upp till 80 procent på tio år.

– Det är första gången man har visat att växter verkligen kan rena jorden från föroreningar på industrimark under en längre tid.

Säger Maria Greger, docent i växtfysiologi vid Stockholms universitet. Hon har under 30 år lett forskning i ämnet fytoremediering, i vilket man använder växter för att rena mark, vatten och luft från föroreningar.

Använde klon av vide


Tidigare har det ansetts ta för lång tid, över hundra år, att rena jorden med hjälp av växter. Men nu gör både odlingsteknik och växtval detta möjligt. Videväxten som används är av en specifik klon, som är bra på att ta upp tungmetaller från jorden.
– Vi observerade en signifikant minskning av de flesta föroreningar i jorden redan efter ett år. I denna undersökning har vi efter tio års rening fått ner vissa ämnen under Naturvårdsverkets gränsvärden.

Tungmetaller från mekanisk verkstad


I undersökningen planterades videväxter i form av sticklingar av Salix viminalis på en tomt i Sunnersta, Uppsala, i juli 2003. Där hade det legat en mekanisk verkstad under 1900-talet och tomtägaren ville pröva en billigare metod att rena marken på.

– Där stod växterna och renade marken med minimal skötsel. Metoden fungerar väl och skulle kunna användas på andra förorenade tomter istället för den vanliga och dyrare metoden att gräva bort jorden och lägga den på tipp, vilket egentligen är att bara flytta problemet. På så sätt skulle många flera förorenade områden kunna renas, även riktigt stora ytor, som det blir på tok för dyrt att gräva bort jorden på, säger Maria Greger.

Att rena förorenad mark med vide är betydligt billigare än den gängse metoden att flytta förorenad jord. Foto: Erika WallinSå gjordes forskningen


Jordprover samlades in årligen från 2005 till 2015 och analyserades för tungmetaller, arsenik, PCB och PAH.Efter 10 års behandling hade följande ämnen minskat (minskning inom parentes):

  • krom (21 procent)

  • arsenik (30 procent)

  • kadmium (54 procent)

  • zink (61 procent)

  • koppar (62 procent)

  • bly (63 procent)

  • nickel (87 procent)

  • PCB (53 procent)

  • PAH (73 procent)


Vetenskaplig artikel:


Phytoremediation Using Willow in Industrial Contaminated Soil.

Kontakt:


Maria Greger, docent i växtfysiologi vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet, maria.greger@su.se


Text:


Artikeln kommer från

Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel