skip to Main Content
Manual för friskare patienter och personal

Manual för friskare patienter och personal

image
Manual för friskare patienter och personal. Manualen handlar om ändamålsenlig planering av natur och grönska. Goda exempel att inspireras av finns listade. Foto: iVerde/Green Cities
13.1.2023

Det finns många belägg för att grönska i närhet av olika vårdinrättningar leder till friskare patienter och personal. Det har flera förklaringar. Dagsljus, frisk luft och utsikt mot natur och grönska är hälsofrämjande i sig, men stimulerar också till utevistelse och ökad rörelse. Detta har stor betydelse för vår fysiska och psykiska hälsa. Närhet till natur och grönska i vardagen minskar till och med risken att dö i förtid.

I forskningsstudier har naturintryck och grönska visat sig ha störst positiv effekt på personer som är mycket sjuka och svaga, som upplever stress och oro eller som är djupt påverkade av kris. Därmed är natur och grönska inte bara viktigt i vardagsmiljöer utan också i miljöer för vård, omsorg och rehabilitering, exempelvis vid sjukhus, vårdcentraler och särskilda boenden.

Vill sprida kunskap


För att den kunskap som finns inom ämnet i större utsträckning än idag också ska tillämpas i praktiken har Green Cities tagit fram en manual för hur arbetet kan gå till. Författarna till skriften är Anna Bengtsson, landskapsarkitekt och universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet,  Madeleine Liljegren, leg. fysioterapeut och doktorand vid Göteborgs universitet samt Chalmers tekniska högskola och Helene Landin, leg. fysioterapeut och universitetsadjunkt vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Manualen handlar om ändamålsenlig planering av natur och grönska för friskare patienter och personal. Goda exempel att inspireras av finns listade.

Manual för friskare patienter och personal

Författare till manualen är Madeleine Liljegren, leg. fysioterapeut och doktorand vid Göteborgs universitet samt Chalmers tekniska högskola, Helene Landin, leg. fysioterapeut och universitetsadjunkt vid Sveriges lantbruksuniversitet och Anna Bengtsson, landskapsarkitekt och universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet. Foto: Lydia Liljegren, Marianne Persson och Anders Rasmusson.

Bakgrund


Önskemålet att ta fram denna skrift kom i samband med en föreläsning som Green Cities anordnade tillsammans med Anna Bengtsson. Temat för föreläsningen var Skapa gröna vårdmiljöer för friskare patienter och personal. Efter diskussion med seminariedeltagarna framkom det att den kunskap som finns om grönskans betydelse för hälsan allt för sällan tas tillvara. Flera deltagare uttryckte önskemålet om en sammanfattning av seminariet och här är resultatet. Den som vill fördjupa sig i ämnet kan lyssna på hela Annas föreläsning här

Manual för friskare patienter och personal



Eller ladda ner här:

Manual för friskare patienter och personal

Skriften Natur och grönska för friskare patienter och personal är framtagen av Green Cities tillsammans med Anna Bengtsson, Madeleine Liljegren och Helene Landin.

Goda exempel


Alnarps rehabiliteringsträdgård

Boverkets lärandeexempel

Grönstrukturplaner för tre sjukhusområden i Region Jönköpings län

Minnesklinikens takterrass

Nacadia

Sensory gardens by Helle Nebelong

Sökmotor för gröna rehabverksamheter

Östra sjukhuset i Göteborg 

Blommor i Rehabträdgården vid SLU i Alnarp. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU


 

Text: Erika Wallin

Följ oss gärna


 

Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel