skip to Main Content
Perenner för pollinerare

Perenner för pollinerare

image
I projektet Perenner för Pollinerare har man specifikt tittat på perenner lämpliga för pollinerare. En lista med 100 bra sorter för svenska förhållanden har tagits fram. Foto: Green Cities/iVerde
14.2.2023

Medvetenheten om att vi behöver göra fler insatser för att värna den biologiska mångfalden och gynna våra pollinerare har ökat de senaste åren. Forskningsrapporter och olika miljöorganisationer har uppmärksammat det akuta i situationen. I december 2022 antogs ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald på FN:s konferens om biologisk mångfald, CBD COP 15, i Montréal i Kanada. Det nya globala ramverket innehåller mål för att vända den negativa trenden för biologisk mångfald och stoppa utrotningen av djur och växter.

Kampanjer för att hjälpa pollinerare


I Sverige pågår flera olika initiativ för att öka den biologiska mångfalden och rädda pollinerare. Naturskyddsföreningens satsningar Världens längsta blomsteräng och Operation Rädda bina är två exempel på kampanjer. Nyligen publicerades en utvärdering av Naturskyddsföreningens kampanj Operation Rädda bina av Lunds universitet. Rekommenderade åtgärder för att öka den biologiska mångfalden och säkra mat till pollinerarna är bland annat att anlägga ängar liksom att bevara alternativt plantera pollen- och nektarrika träd, gärna på större ytor.

Att låta bli att klippa gräsmattan och istället låta den gå i blom är en enkel men effektiv metod för att gynna pollinerare. Ännu bättre är att ersätta gräsmattor med ängssådder. Foto: Erika Wallin

Att låta bli att klippa gräsmattan och istället låta den gå i blom är en enkel men effektiv metod för att gynna pollinerare. Ännu bättre är att ersätta gräsmattor med ängssådder. Foto: Erika Wallin


Åtgärder som inte lika ofta lyfts fram, men som är mycket bra, är att plantera buskar, perenner och blomsterlökar.
Det avgörande är att mångfalden av växter ökar och att det finns tillgång på pollen och nektar under hela säsongen.

I projektet Perenner för Pollinerare har man specifikt tittat på perenner lämpliga för pollinerare. Projektet startade genom ett samarbete mellan Wändels Trädgård och det statliga forskningsinstitutet RISE och genomfördes tack vare Tillväxt Trädgård SLU. Rekommenderade perenner baseras på observationsstudier.  Förutom art- och sortval är det viktigt att tänka blomning hela säsongen och med fördel välja enkelblommande sorter.

Att det finns tillgång på pollen och nektar under hela säsongen är avgörande för pollinerare. Foto: Green Cities/iVerde

Att det finns tillgång på pollen och nektar under hela säsongen är avgörande för pollinerare. Foto: Green Cities/iVerde

Mat hela säsongen


Pollinerande insekter är aktiva från tidig vår till sen höst. Parker och trädgårdar är ofta en lättare plats för insekter att hitta mat tidigt och sent på säsongen, då det finns olika trädgårdsväxter som börjar blomma tidigare och slutar senare än vilda arter.


Tidig vår vaknar vildbin och humledrottningar och börjar söka efter föda. Tidiga vårperennerna som julros och lungört liksom vårblommande lökväxter som blåstjärna, pärlhyacint och krokus är exempel på bra val.
Tidiga vårperenner som julros uppskattas av nyvaknade bin och humlor. Foto Green CIties/iVerde

Tidiga vårperenner som julros uppskattas av nyvaknade bin och humlor. Foto Green CIties/iVerde


Framåt sensommaren och hösten avtar blomningen i den svenska naturen och trädgårdsväxterna blir återigen en värdefull födokälla. Växter som solbrud, solhatt och höstaster erbjuder mat inför vintern.

Välj enkla blommor


Många odlade varianter av växter har förädlats fram för att få fyllda blommor där de pollenproducerande ståndarna ersatts av extra kronblad. Fyllda blommor producerar sällan pollen och eventuell nektar är svåråtkomlig för insekter.
Enkla blommor gör det lättare för bin och humlor att komma åt.

Enkla blommor gör det lättare för bin och humlor att komma åt.

Perenner för pollinerare


För att underlätta projektering och planering finns en lista med bra sorter för pollinerare. Perennerna i listan är valda för att det ska blomma från vår till höst om de kombineras rätt. Det är sorter som odlas av svenska perennaodlare.  Alla sorter av ett växtslag är inte lika bra och därför är listan sortspecifik.

Läs här:


Ladda ner


Lista-Hundra-harliga-humlevaxter-latinskt-svenskt-2021

Källor: perenner.se, Lunds universitet, Naturskyddsföreningen & Naturhistoriska riksmuseet 

Text: Erika Wallin

Följ oss gärna


 

 

Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel