skip to Main Content

Urbanisering och klimatförändringar kräver nya lösningar för att upprätthålla och förbättra livskvaliteten i våra städer. De offentliga gröna rummen har positiv effekt på den biologiska mångfalden, klimatet, luftkvalitén och invånarnas hälsa. De positiva effekterna gör att städerna blir bättre platser att bo och arbeta i. Gröna städer för ett hållbart Europa är en plattform som uppmuntrar till grönare offentliga platser genom att erbjuda innovativa idéer samt information som bygger på vetenskaplig forskning och teknisk expertis. Plattformen tar upp ämnen som hälsa, klimat, ekonomi, biologisk mångfald och social sammanhållning.

URSPRUNG

Gröna städer för ett hållbart Europa lanserades av ENA (European Nurserystock Association) och organisationer för plantskolor i Belgien, Bulgarien, Danmark, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Sverige, Tyskland och Ungern.

I Sverige drivs projektet Gröna städer för ett hållbart Europa av LRF Trädgård.

Fakta om 3-30-300

Vad är 3-30-300? 3-30-300 är en regel som har tagits fram för att veta hur mycket växter en stad behöver. 3 träd. Alla ska kunna se minst tre träd från sin bostad, skola och arbetsplats. 30 procent. Varje stadskvarter ska…

Läs mer
14.7.2022

Fler träd behövs i städerna

Extremvärmen slår mot Europa och invånare i Spanien, Portugal och Storbritannien varnas för höga temperaturer. Det är tyvärr inget unikt. Under senare årtionden har perioder av extrema väderförhållanden givit oss en antydan av vad som väntar i framtiden. Värmeböljor och…

Läs mer
28.6.2022

Nya Grönt Kulturarv-sorter 2022

Under varumärket Grönt kulturarv® säljs växter med en lång och väl dokumenterad odlingshistoria i Sverige. Sorterna har spårats upp vid Programmet för odlad mångfalds, Poms, inventeringar av äldre trädgårdsväxter och blivit utvalda att bevaras i Nationella genbanken vid Sveriges lantbruksuniversitet…

Läs mer
31.5.2022

Green Cities Europe Award 2022

Nu startar den tredje upplagan av Green Cities Europe Award 2022. Varje år uppmärksammar Green Cities Europe Award 13 innovativa projekt runt om i  Europa. Projekten är goda exempel på hur växter kan användas för att skapa hållbara miljöer med…

Läs mer

Event Calender

23.09.2022

Varför behöver vi gröna städer? Tejarps förlag samt online

Green Cities arrangerar tillsammans med Tidskriften Landskap en lärorik och spännande dag med fokus på stadsgrönska, biologisk mångfald och klimat. Föreläsare: Christine Haaland och Johanna Deak Sjöman Plats: Tejarps förlag och online Datum: 23 september Tid: 10-14.30 Vi börjar klockan 10 med kaffe och därefter föredrag av Johanna Deak

Gröna städers positiva effekt

Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel