skip to Main Content
Skapa framtidens hållbara stad med 3-30-300 regeln

Event

Johan Östberg berättar hur du skapar framtidens hållbara stad med 3-30-300 regeln. Foto: Anna Sigvardsson
29.06.2023 Hamnplan 5, Almedalen, Visby, Sverige

Skapa framtidens hållbara stad med 3-30-300 regeln

Byggnader och hårdgjorda ytor tar plats i våra städer på bekostnad av grönområden och träd. Det orsakar många problem såsom försämrad psykisk och fysisk folkhälsa, minskad biologisk mångfald, värme-och bullerproblematik samt översvämningar. Grönare städer är en viktig del av lösningen.

3-30-300 regeln har tagits fram för att ge beslutsfattare ett mått på hur mycket grönska en stad behöver för att fungera väl. Regeln är baserad på aktuell forskning och enkel att förstå för alla. Regeln har fått stor uppmärksamhet exempelvis inom FN, Cop26 och Nordiska ministerrådet, men framförallt av de som arbetar med stadsplanering samt olika gröna frågor. Flera kommuner och organisationer både i Sverige och internationellt har anammat regeln.

Om semininariet


Johan Östberg är docent från Sveriges Lantbruksuniversitet och grundare av Nature Based Solution Institute. Johan Östberg presenterar regeln, hur den kan tillämpas och dess positiva effekter.

Stefana Hoti (MP) är stadsbyggnadskommunalråd i Malmö sedan början av 2023 och politiker i Malmö sedan drygt tio år tillbaka. Hon brinner för hur vi utvecklar gröna hållbara städer och hur detta går hand i hand med social hållbarhet. Med en bakgrund som barnrättsstrateg har hon ett extra stort intresse för hur barnen får ta plats i staden.

Alexander Ståhle är stadsbyggnads-forskare  från KTH. Alexander skrev sin doktorsavhandling om grönområden och förtätning och 2022 ledde han studien 3-30-300 i Skåne på uppdrag av Region Skåne.

Mattias Gustafsson är landskapsarkitekt LAR/MSA, VD och grundare på Urbio. Mattias ger inspel kring hur man får till mer träd i stadsplaneringen.

Nanna Wikholm är enhetschef på Naturvårdsverkets Samhällsplaneringsenhet. Nanna berättar hur myndigheten arbetar för att öka krontäckningsgraden samt säkra invånarnas tillgång till gröna platser i närområdet.

Bakgrund


Arrangör är Green Cities. Vi arbetar för att öka kunskapen om gröna städers betydelse för klimat, hälsa, ekonomi, social sammanhållning och biologisk mångfald. Bland annat har vi skrivit en debattartikel tillsammans med Johan Östberg och Cecil Konijnendijk om 3-30-300-regeln som har publicerats i Dagens Nyheter. Vi har även tagit fram en informationsfilm om 3-30-300 med Emma Franz som presentatör.

Titel på föreläsning: Hur mycket grönska behöver en stad för att fungera väl, vara hållbar och hälsosam att leva i?

Medverkande:

  • Johan Östberg, docent från Sveriges Lantbruksuniversitet

  • Stefana Hoti, stadsbyggnadskommunalråd i Malmö.

  • Alexander Ståhle, ansvarig för 3-30-300 studien i Region Skåne

  • Mattias Gustafsson – landskapsarkitekt LAR/MSA på Urbio

  • Nanna Wikholm, enhetschef på Naturvårdsverkets Samhällsplaneringsenhet

  • Erika Wallin, projektledare Green Cities


Var: Hamnplan 5, övre plan, Almedalen, Visby, Sverige

När: 13.00-14.30 torsdagen den 29 juni 2023

 

Hitta hit

Mer information om 3-30-300 hittar du här!

Emma Frans förklarar 3-30-300-regeln

Hur mycket grönska behöver en stad för att fungera väl, vara hållbar och hälsosam att leva i? Missa inte ett av Almedalens viktigaste seminarier med Johan Östberg, Alexander Ståhle, Mattias Gustafsson och Erika Wallin.  Foto: Green Cities/Lina Arvidsson

Vilka presenterar?


Johan Östberg är docent från Sveriges Lantbruksuniversitet och grundare av Nature Based Solution Institute.  Foto: Anna Sigvardsson


Nanna Wikholm är enhetschef på Samhällsplaneringsenheten på Naturvårdsverket. Hon berättar hur Naturvårdsverket ser på frågan och vilka stöd man kan få från nationell nivå i relation till ambitionen att jobba mot grönare miljöer


Stefana Hoti representerar Miljöpartiet i Malmö. Deras vallöfte att alla ska se minst tre träd från sitt fönster kan bli verklighet efter att Malmöstyret har kommit överens. Miljöpartiet har fått med sig Socialdemokraterna och Liberalerna på 3-30-300-regeln. Foto: Peter Adamsson


Alexander Ståhle är stadsbyggnadsforskare och VD vid Spacescape samt tekn dr i stadsbyggnad från KTH. Alexander skrev sin doktorsavhandling om grönområden och förtätning 2008. 2022 ledde han studien 3-30-300 i Skåne på uppdrag av Region Skåne.

Alexander Ståhle är stadsbyggnadsforskare och VD vid Spacescape samt tekn dr i stadsbyggnad från KTH. Alexander skrev sin doktorsavhandling om grönområden och förtätning 2008. 2022 ledde han studien 3-30-300 i Skåne på uppdrag av Region Skåne.


Erika Wallin är hortonom och driver Wakire AB. Erika är projektledare för Green Cities Sverige och kommer att agera moderator. 


Mattias Gustafsson är landskapsarkitekt LAR/MSA på Urbio, VD och grundare. Mattias är förespråkare av en biofil stadsutveckling, som ett sätt att stärka bandet mellan människa och natur.


 

Vill du få fler nyheter från Green Cities? Teckna dig för vårt nyhetsbrev!

 

Följ oss gärna


 

Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel