skip to Main Content
Emma Frans förklarar 3-30-300-regeln

Emma Frans förklarar 3-30-300-regeln

image
Emma Frans förklarar 3-30-300-regeln i en film som Green Cities i Sverige har tagit fram. Regeln beskriver hur mycket grönska en stad minst behöver för att fungera väl. Foto: Green Cities/Lina Arvidsson
27.1.2023

Tumregeln 3-30-300 har fått stor uppmärksamhet. Framförallt av de som arbetar med stadsplanering samt olika gröna frågor. Flera kommuner och organisationer både i Sverige och internationellt har anammat regeln. Cecil Konijnendijk, professor i Urban Forestry i British Columbia samt docent på Nature Based Solutions Institute i Barcelona, är hjärnan bakom. Hans intention har varit att ge beslutsfattare siffror på hur mycket grönska en stad minst behöver för att fungera väl. Måltal som är enkla att förstå även för den oinsatte.

Regeln innebär  • 3 träd. Alla ska kunna se minst tre träd från sin bostad, skola och arbetsplats

  • 30 procent. Varje stadskvarter ska ha minst 30 procents krontäckningsgrad. Måttet krontäckningsgrad talar om hur stor del av en yta som skuggas av trädkronor.

  • 300 meter. Alla invånare ska ha max 300 meter till ett grönområde


Film om 3-30-300


Trots att regeln har fått stort genomslag är den fortfarande obekant för många. Green Cities har därför tagit fram en kort film som förklarar tumregeln. Till vår hjälp har vi Emma Frans. Emma är doktor i medicinsk epidemiologi, forskare vid Karolinska institutet och verksam som vetenskapsskribent. I filmen förklarar Emma på ett pedagogiskt sätt vad regeln går ut på.


Exempel på användning


Det finns olika sätt att tillämpa 3-30-300-regeln. Här listar vi några exempel på hur den kan användas både i styrdokument, för planering och till praktiskt tillämning.

Kalmar


I Kalmar kommuns verksamhetsplan och budget för 2023 finns ett uppdrag om att ta fram en handlingsplan för att uppnå 3-30-300 där det är möjligt. Läs mer

Malmö stad


3-30-300 regeln kommer att skrivas in i Malmös nya översiktsplan som väntas klubbas innan sommaren. Läs mer

Göteborg stad


I sin nya grönplan som lanserades 2022 nämner Göteborg Stad 3-30-300-regeln som en bra minnesregel för stöd i stadsplaneringen. Läs mer

Region Skåne


Under hösten 2022 genomförde Region Skåne en studie av skåningarnas tillgång till träd och grönområden i Skånes nio största tätorter utifrån principen 3-30-300.  Målet med projektet var att ta fram metoder och kunskapsunderlag för fysisk planering i Skåne till stöd för att utveckla tätorternas grönstruktur. Läs slutrapporten här

Stångby akademi och OBOS Sverige


OBOS, som är en av Nordens största bostadsutvecklare, har tagit fram en grön handbok för att skapa och säkerställa grönare boendemiljöer. Elisabeth Rovelstad från Stångby Akademi har tillför grön kompetens till projektet. 3-30-300 regeln har funnits med som inspirationskälla i projektet men modifieras för att i stället mer fokusera på biologisk mångfald.  Läs mer

Boverket


Boverket rekommenderar max 300 meter till närmsta grönområde. Läs mer

 

Mer om 3-30-300


Vi har samlat fakta om 3-30-300 regeln här. Du hittar även länkar till den forskning som regeln är baserad på samt svar på många olika frågor relaterade till tumregeln.

Fakta om 3-30-300

3-30-300 regeln har fått stor internationell uppmärksamhet. Oavsett om det gäller en mindre tätort i Sverige eller en storstad i Argentina är den tillämpbar. Foto: Erika Wallin


Text: Erika Wallin

Följ oss gärna


 

Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel