skip to Main Content
Sverige tog brons

Sverige tog brons

image
Växtrum i Lerum har genom att arbeta uthålligt och strukturerat under flera år lyft och synliggjort värdet av parker och trädgårdar. Projektet har också växt till att även inkludera undervisning och inspiration för skolbarn om biologisk mångfald, ekologi och vikten av växter. Foto: Ian Schemper
13.12.2022

Sverige tog brons i tredje upplagan av Green Cities Europe Award


Efter Beringen i Belgien 2020 och Nantes i Frankrike 2021 vann Alkmaar i Nederländerna årets upplaga av Green Cities Europe Award. På andra plats kom Polen med Czyżyny Park i Krakow och på tredje plats Sverige med Växtrum i Lerum.

Mattias Christenson är projektledare för Växtrum och mycket stolt över tredjeplaceringen. Det ligger många års idogt arbete bakom projektet som initierades för över tio år sedan.
-Jag vill säga ett stort tack till alla som gör Växtrum möjligt. Volontärer, partnerföretag, politiker, kommunkollegor, trädgårdsexperter, besökare, kommuninvånare, samarbetspartner. Ja, listan kan blir lång! Tillsammans gör vi skillnad och får Lerum att växa.

Växtrum i Lerum är ett projekt som bryter ny mark för samhällsutveckling, kommunal verksamhet och medskapande. Välmeriterade trädgårdsdesigners skapar tillsammans med volontärer och lokala aktörer nya gröna platser i form av miniparker. Projektet har hittills resulterat i tio små parker runt om i tätorten. Växtrum stärker både det sociala livet och de lokala företagen samtidigt som det är en källa till kunskap.

Gull-Britt Eide, kommundirektör på Lerums kommun var också mycket glad över pallplaceringen.
-Jag är så glad och stolt över min personal, volontärer och alla andra som med både själ och hjärta är så engagerade i Lerums Växtrum

Mattias Christenson, projektledare för Växtrum, Erika Wallin från Green Cities Sverige och Gull-Britt Eide, kommundirektör på Lerums kommun fanns på plats i Paris under prisceremonin.


Läs mer om projektet här:

Green_Cities_Europe_Award_Växtrum_Solens_Öga

Växtrum är ett lyckat exempel på hur en stad kan skapa intressanta och inspirerande platser även av små ytor och samtidigt engagera invånarna, bidra till integration, öka den biologiska mångfalden och locka både nationella och internationella gäster. Foto: Mattias Jansson

Första pris


Första priset gick till Alkmaar i Nederländerna med ett projekt för att skapa större biologisk mångfald. Staden har satsat på att utveckla programmet ”Greening & Biodiversity”  för att transformera urbana ytor till gröna platser. På bara några månader har flera nya gröna ytor skapats och ambitionen är att skapa 50,000 m² nya grönytor på sju år.

Läs mer om projektet här:

Green Cities Award

Andra pris


Andra pris gick till Czyżyny Park i Krakow i Polen. Polens bidrag är ett ambitiöst projekt för att förvandla en uttjänt bussdepå till en 3 ha stor stadspark. Fokus har varit att skapa en lekfull park för alla generationer och med många olika ekologiska värden.

Läs mer om projektet här:

Om Green Cities Europe Award


Varje år uppmärksammar Green Cities Europe Award 13 innovativa projekt runt om i  Europa. Projekten är goda exempel på hur städer kan använda växter för att skapa hållbara miljöer med många värden. De är tänkta att fungera som inspirationskällor och bidra med idéer till gröna lösningar.Tävlingen är ett initiativ av European Nurserystock Association som tillsammans med plantskolor i 13 europeiska länder samarbetar i programmet Green Cities Europe. Länderna arbetar för att lyfta mervärdet av gröna ytor i stadsmiljö. Varje europeiskt land i programmet får nominera ett nationellt projekt. En jury som består av en utvald jurymedlem från varje land bedömer projekten.

De tävlande projekten måste finnas i deltagarländerna: Belgien, Bulgarien, Danmark, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Sverige, Tyskland och Ungern.

Green Cities Award
”Green areas are not a cost but a profit. They bring more biodiversity, reduce heat-stress, lower the impact of climate change, bring better prices for real-estate,
but most important, more social cohesion, a better health and a higher well-being.”
Henk Raaijmakers, ordförande för ENA

 

Följ oss gärna


 

Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel