skip to Main Content
Växtrum nominerat till Green Cities Europe Award

Växtrum nominerat till Green Cities Europe Award

image
Växtrum är ett lyckat exempel på hur en stad kan skapa intressanta och inspirerande platser även av små ytor och samtidigt engagera invånarna, bidra till integration, öka den biologiska mångfalden och locka både nationella och internationella gäster. Foto: Mattias Jansson
2.9.2022

Sveriges bidrag till den europeiska tävlingen Green Cities Europe Award 2022 är nu utvalt. Projektet som har nominerats är Växtrum i Lerum. Juryn motiverar beslutet så här:

Projektet Växtrum i Lerum är nominerat till Sveriges bidrag till Green Cities Europe Award 2022

Växtrum är en serie grönskande platser längs Säve-ån centralt i Lerum. Växtrum är lika mycket en grön parkstrategi, som en social medborgarplattform. Med hjälp av välmeriterade trädgårdsdesigners tillkommer nya gröna platsbildningar för varje år och adderar till Lerums grönstruktur – till gagn för både medborgare i staden och besökande parkturister.

Juryn uppskattar att projektet uppvisar både en handlingskraft och uthållig kontinuitet som är mycket inspirerande för både privatpersoner och företag, men framför allt för kommunala organisationer i liknande svenska städer. I okonventionella former har näringsliv och volontärprogram kombinerats med uppenbart goda resultat.

Juryn gillar att man inom Växtrum-projektet också på ett föredömligt sätt tagit hand om och förvaltat en rad olika typer av mervärden som uppstår i kölvattnet av trädgårdarna, till gagn för allmänheten. Eftersom Växtrum visar på att en parkstrategi kan vara så oerhört mycket mer än bara fungerande grön infrastruktur, menar juryn att detta är ett föregångsexempel och högst värdigt svenskt bidrag till den europeiska tävlingen.

Juryn består av:


Mattias Gustafsson, Urbio
Fredrik Jergmo, Tankesmedjan Movium
Patrick Svensson, Björkhaga Plantskola
Maja Persson, LRF Trädgård
Erika Wallin, Green Cities Sweden

Växtrum i Lerum har genom att arbeta uthålligt och strukturerat under flera år lyft och synliggjort värdet av parker och trädgårdar. Projektet har  utvecklats till att inkludera undervisning och inspiration om biologisk mångfald, ekologi och vikten av växter. Foto: Ian Schemper


Ensamhet är en av vår tids största sociala utmaningar. Här har Växtrum gjort skillnad. Genom att engagera invånare, skapa möjlighet till nya nätverk och erbjuda platser för möten och umgänge. Foto: Ian Schemper


Växtrum har skapat blomstrande miniparker på platser som tidigare var oanvända. Idag finns tio unika Växtrum. De erbjuder ett brett utbud av blommor, buskar och träd som ökat den biologiska mångfalden. Foto: Mattias Christenson

Beskrivning


Växtrum i Lerum utvecklar små ytor i stadskärnan till gröna mötesplatser och inspirerande parker. Kommunen står bakom satsningen. Växtrums utvecklas i samarbete med välkända svenska trädgårdsprofiler. Projektet engagerar affärssamarbeten med lokala företag. Mellan 20-30 frivilliga kommuninvånare årligen planterar och sköter parkerna.

Växtrum är öppet dygnet runt, året runt och gratis att besöka. Foto: Mattias Jansson


Med Växtrum lyckas Lerums kommun nå många av sina uppsatta mål i termer av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Växtrum arbetar för att utbilda och inspirera besökare angående biologisk mångfald och hållbar utveckling. Växtrum är också en viktig motor för Lerums affärsliv.

Projektet Växtrum bryter ny mark för samhällsutveckling, kommunal verksamhet och samskapande. Foto: Ian Schemper

Design


Grundtanken med Växtrum har varit att kombinera grön inspiration och platser för möten och återhämtning. Från början har Växtrum använt kommunal mark. Områden som av olika anledningar inte har passat till andra ändamål. Det tionde Växtrummet, Mångfalden, skapades på privat mark på en centralt belägen bostadsrättsförening. Växtrumstanken är att fortsätta utveckla bostadsrättsföreningars grönområden.

Växtrum stödjer kommunens bostadsrättsföreningar att komma igång. Målet är att de boende själva ska skapa grönytor och mötesplatser. Foto: Mattias Jansson

Socialt


Arbetet med Växtrum bygger huvudsakligen på frivilligt arbete från kommuninvånarna. Årligen deltar mellan 20-30 volontärer. Många volontärer återkommer årligen. Men varje år kommer flera deltagare för första gången. Nyanlända i kommunen använder ofta Växtrum för att skapa nya nätverk och vänner.
Att Växtrum ska fungera som mötesplatser är en central tanke.

Alla Växtrum har bänkar för besökare. Två av Växtrummen har betydligt fler sittplatser och kan bokas för konserter, föreläsningar eller andra aktiviteter. Sedan flera år har grupper med funktionsvariationer och studenter som studerar svenska veckovisa underhållsuppgifter i Växtrum.
För många som inte har trädgård är de tio Växtrummen oaser att besöka, att tycka om.

Under pandemin hade Växtrum många besökare som inte kunde träffa familj och vänner inomhus.

Genom frivilligt arbete i Växtrum uppnår vi en viktig social funktion genom att bryta ensamheten, erbjuda deltagande och skapa nya sociala nätverk, berättar Mattias Christenson på Lerums kommun. Foto: Ian Schemper

Finansiering


Växtrum arrangeras, drivs och finansieras huvudsakligen av Lerums kommun. Men i Växtrums struktur har finansiering från lokala företag varit en hörnsten sedan starten. I fyra år har kommunen även haft ett samarbete med Hermods trädgårdsutbildning, där Växtrum är en del av utbildningen och eleverna gör praktiskt underhåll i parkerna.

Earth Square Meter


Under 2020 genomförde Växtrum temasatsningen Earth Square Meter tillsammans med årets Växtrumdesigner Niclas Vestin. Satsningen fokuserade på biologisk mångfald för att hjälpa pollinatörer. 60 skolklasser med 1800 elever i Lerum fick göra en blommande kvadratmeter på skolgårdarna.

Att involvera och inspirera barn är en viktig del av Växtrums koncept. Foto: Ian Schemper


Växtrum ville inspirera medborgare att skapa egna kvadratmeterstora ytor med växtlighet på. 2022 gjorde Växtrum en tävlingsträdgård i Malmö Garden Show utifrån temat. Växtrum tog skolkampanjen till Malmös skolor och bjöd in dem att komma med sina idéer om hållbarhet. Tävlingen kommer att bli en återkommande aktivitet kopplad till Malmö Garden Show, vartannat år.Växtrum har tagit fram skolmaterial och även en katalog för att informera om växterna som används och vilka miljöer de trivs i.

Kända designers


Växtrum har sedan starten samarbetat med tolv designers. Det är Simon Irvine, Hannu Sarenström, Karin Berglund, André Strömqvist, Gunnel Carlson, Gerben Tjeerdsma, Peter Englander, Mona Holmberg, Cecilia Liljedahl, Anders Stålhand, Niclas Vestin och Eva Robild. Det har resulterat i stor variation när det gäller växtval, struktur och funktion i de olika rummen. Växtrum arbetar främst med återvunnet material, till exempel finns vägstolpar i granit i flera Växtrum. Specialdesignade djurskulpturer gjorda av återvunnen metall pryder hälften av Växtrummen.

Växtrum Solens Öga är skapad av Cecilia Liljedahl. Foto: Mattias Jansson

Påverkan på miljön


Gröna miljöer i stadsmiljö är viktiga både för människors välbefinnande och för insekter, djur och den biologiska mångfalden. Som kommun har Lerum diskussioner om hur Växtrum än mer kan vara en del av lösningen för framtida utmaningar. Utöver att bidra till förbättrad folkhälsa, samskapande och välmående arbetar kommunen aktivt för att Växtrum även ska lösa fler utmaningar. Till exempel dagvattenlösningar, bullerreducering och rasrisker. Att låta grönytor fylla fler funktioner har stor potential och kommunen är i början av den utvecklingen.

Med Växtrum har kommunen möjlighet att kombinera samhällsfunktioner med estetik. Foto: Mattias Jansson

Innovativt och långsiktigt


Det är inte helt lätt att starta och underhålla projekt som går utöver kärnfunktionerna i en kommun. Det vill säga sjukvård, skola och stadsplanering. Ekonomi, prioriteringar, komplicerade beslutsvägar, bristande organisation och brist på politiskt mod kan vara stora utmaningar. Växtrum har lyckats förena olika intressen genom delaktighet och unika samarbeten mellan invånare, lokala företag, föreningar och kommun.
Genom att marknadsföra Växtrum med hjälp av aktiviteter, inspirerande filmer och musik har Växtrum strävat efter att bredda konceptet grön upplevelse och parkmiljö för att göra Växtrum relevant för nya grupper.The garden in your heart är Växtrumslåten 2021. Lokalt komponerad och producerad med en sångerska från Lerum.

Långsiktigt hållbart


Det faktum att arrangemanget har hållit över tid har etablerat Växtrum både internt i organisationen och externt i samhället. Växtrum har lyckats behålla intresset hos partners och frivilliga deltagare under åren, och lockar nya företag och deltagare varje år. Det är ett koncept som håller över tid, till skillnad från många tillfälliga investeringar. Projektet Växtrum har genom åren genomfört en rad kostnadsfria föreläsningar, konserter, guidade turer, familjedagar, båtturer och växtmarknader.

De olika parkerna i växtrum är placerade på olika ställen i samhället, den här precis i anslutning till ett bostadsområde. Foto: Mattias Jansson

Växtrum ger Lerums kommun en starkare identitet som lockar nya besökare, invånare och företagsetableringar till kommunen.

Många olika besökare lockas till Växtrum för samtal, umgänge och vila. Foto: Iris Grabe


Växtrum har många värden för kommunens invånare. För vissa, en plats att vila på. Foto: Iris Grabe


Mer information här: 

Text: Mattias Gustafsson & Erika Wallin

Följ oss gärna


 

Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel