skip to Main Content
Hållbara städer med 3-30-300 regeln

Hållbara städer med 3-30-300 regeln

image
Hållbara städer med 3-30-300 regeln var i fokus under Almedalsveckan 2023.
3.9.2023

Tumregeln 3-30-300 beskriver på ett enkelt sätt hur mycket grönska en stad behöver för att fungera väl. Regeln har fått stor uppmärksamhet såväl i Sverige som internationellt. I takt med att allt fler städer drabbas av översvämningar medan andra städer lider av värmeböljor, har många politiker och andra beslutsfattare konkret förstått vikten av mer grönska i våra städer.

Gröna städer har en även mängd andra mindre uppenbara fördelar. Inte minst när det gäller invånarnas välmående. Såväl för psykisk som fysisk hälsa är det gröna viktigt vilket allt mer forskning tydligt visar. Också när det gäller att värna den biologiska mångfalden, minska mängden luftföroreningar, reducera bullerproblematik, tillföra estetiska värden och bidra ekonomiskt är stadens grönska av stor vikt.

Seminarium om Hållbara städer med 3-30-300 regeln


Vi på Green Cities har tydligt märkt av intresset för 3-30-300 regeln. Vi beslutade därför att belysa den från lite olika vinklar under Sveriges viktigaste mötesplats för politiska diskussioner, Almedalsveckan. Gröna frågor har tidigare inte varit huvudfokus under veckan. Men intresset var stort för seminariet som hade titeln Hur mycket grönska behöver en stad för att fungera väl, vara hållbar och hälsosam att leva i?

Seminariet förklarar vad 3-30-300 innebär, ger exempel på vilken forskning den baseras på, visar hur den kan mätas, förklarar några fallgropar vi vill undvika, visar på goda exempel och ger tips om vilket stöd som svenska myndigheter kan bidra med vid genomförandet.

Tack vare deltagarnas olika kompetenser kunde tumregeln belysas ur en rad olika vinklar. Från vänster: Nanna Wikholm, enhetschef på Naturvårdsverkets, Alexander Ståhle, ansvarig för 3-30-300 studien i Region Skåne, Samhällsplaneringsenhet, Stefana Hoti, stadsbyggnadskommunalråd i Malmö, Johan Östberg, docent från Sveriges Lantbruksuniversitet och Mattias Gustafsson – landskapsarkitekt LAR/MSA på Urbio

Ta del av innehållet här
Mer fakta om 3-30-300 

Maja Persson och Erika Wallin från Green Cities välkomnade intresserade besökare under Almedalsveckan. Att vikten av gröna städer hamnar på den politiska agendan tycker många är positivt.


Vill du få fler nyheter från Green Cities? Teckna dig för vårt nyhetsbrev!

Text: Erika Wallin

FÖLJ OSS GÄRNA


 

 

Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel