skip to Main Content
Varför är det viktigt med träd?

Varför är det viktigt med träd?

image
Varför är det så bra med träd? Vi har samlat argumenten. Foto: Erika Wallin
9.11.2023

Vad är det egentligen som är så bra med träd?

Tillsammans med våra följare på Linkedin har vi skapat en lista över trädens fördelar.  Listan baserades ursprungligen på Rapporten Urban street trees 22 Benefits Specific Applications av Dan Burden. Tack vare förbättringsförslag och tilläggsförslag från följare är vi nu uppe i 35 argument varför det är så viktigt med träd. Listan uppdateras efter hand som nya förslag kommer in. I nuläget är den baserad på förslag från Dan Burden, Emma Engström, Anna Neuhauser, Sara Utter, Fredrik Toller och Cecilia Mårensson.

Här får du 35 argument på varför det är viktigt med träd i våra städer


✅ Lövverket ger gratis kompostmaterial till buskage mm
✅ Högre resiliens
✅ Vattenreglering/rening
✅ Kulturarv och identitet
✅ Pollinering
✅ Motverkar erosion
✅ Ökad biologisk mångfald. Hem för insekter småkryp, fåglar och någon ekorre
✅ Ljuddämpande eller i alla fall ljuddistraherande
✅ Svalare skugga än tät skugga
✅ Vacker skuggbildning på mark och fasad
✅ Goda dofter vid blomning eller ibland lövfällning
✅ Pysselmaterial som löv, kottar, kastanjer och ollon
✅ Synlig årstidsvariation
✅ Hastighetsdämpning
✅ Säkrare gångmiljö
✅ Platskaraktär
✅ Ökad trygghet
✅ Bättre handelsomsättning
✅ Färre dagvattenledningar
✅ Regn- och solskydd
✅ Koldioxidlagring
✅ Luftrening
✅ Lägre temperaturer
✅ Mindre markozon
✅ Vackrare stadsmiljö
✅ Inramning av gatumöbler
✅ Bättre hälsa
✅ Upplevelserikare gaturum
✅ Färre trafikolyckor
✅ Tydligare trafikmiljö
✅ Ökade fastighetsvärden
✅ Buffert mot motortrafiken
✅ Gömmer tekniska installationer
✅ Skyddar asfalt
✅ Naturupplevelser

 

Hur påverkar grönska vår hälsa?

Träd är bra för så otroligt många saker, inte minst vårt välbefinnande.  Foto: Green Cities/iVerde


 

Vill du få fler nyheter från Green Cities? Teckna dig för vårt nyhetsbrev!

 

FÖLJ OSS GÄRNA


 

 

 

Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel