skip to Main Content
Buskar

Buskar

image
8.3.2021

Mångfalden av former och färger som buskar skapar gör dem till viktiga element i ett grönt landskap. Oavsett om de används för buskage, häckar eller i kombination med andra växter, finns det många bra arter som är lämpliga för storskalig användning. Vissa lövträd och vintergröna buskar är kända för att vara effektiva på att minska mängder av partiklar, kväveoxid och ozon i luften. Goda exempel är sorter av Euonymus (benved), Rosa (rosor) och Dasiphora fruticosa (tok). De har också ett prydnadsvärde; buskrosor blommar i månader och Cornus (kornell) har vackra grenar.

Exempel:

Euonymus (benved), Rosa (Rosor), Dasiphora fruticosa (tok), Symphoricarpus (snöbär), Cornus (kornell), Amelanchier (häggmispel), Buddleja davidii (syrenbuddleja), Taxus (idegran), Viburnum (olvon), Diervilla (getris), Spiraea (spirea), Syringa (syren), Sorbaria (rönnspirea), Lonicera (try), Cotoneaster (oxbär), Ligustrum (liguster) och Philadelphus (schersmin).

Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel