skip to Main Content
Nominerad till the European Green Cities Award

Nominerad till the European Green Cities Award

image
Foto: Måns Berg
13.9.2021

Paradiset i Vallastaden i Linköping har nominerats till ett prestigefullt internationellt pris. Projektet har valts ut eftersom det är ett exempel på hur vi kan utforma våra städer i framtiden. Urbanisering och klimatförändringar kräver nya lösningar för att upprätthålla och förbättra livskvalitén. Paradiset är ett lyckat exempel på hur det kan göras tack vare en unik kombination av offentlig park och privata kolonilotter.

År 2013 fick 02landskap uppdraget av Linköpings kommun att gestalta och projektera parken Paradiset i Vallastaden, en del av bomässan 2017. På det som tidigare var åkermark har 02landskap skapat en park som utgör länken mellan det befintliga, obebyggda friluftsområdet i norr och den nya stadsdelen Vallastaden i söder. Paradiset är en odlingspark som visar vägen till nya sätt att utforma våra parker genom att slå samman kolonilotter med parken. Det främjar såväl biologisk mångfald som social sammanhållning. Paradisets enkla och naturliga innehåll visar skicklig hantering av landskapsarkitekturens grundläggande verktyg; växter, vatten och topografi.

En viktig mötesplats


Landskapsarkitekturen har en viktig roll i att värna och tillgodose kvalitativa, gröna miljöer i såväl nybyggda som befintliga områden. Paradiset har blivit en ny aktiv park och en resurs för hela Linköping. I parken integreras rekreation, lekmiljöer, sociala ytor, gemensamma fruktodlingar och odlingslotter. Tillsammans ger de förutsättningar för intressanta synergier där mötet mellan människor står i fokus.

Parken erbjuder en stor variation av växtmiljöer som skapar förutsättningar för biodiversitet; gräsbeväxta öppna dagvattendiken, dagvattendamm, fruktlundar, odlingslotter, ädellövsdungar och ängsytor. Ett stort antal olika trädarter har planterats i parken för att göra parken robust mot olika sjukdomar och för att öka artdiversiteten. Många artval har gjorts för att ytterligare gynna biologisk mångfald med träd som stärker fågellivet.

Vinnaren utses av en internationell jury


Paradiset konkurrerar nu med bidrag från andra europeiska länder. Projekten kommer att utvärderas av en internationell jury och det vinnande bidraget tillkännages vid en prisutdelning hösten 2021. Alla projekten erbjuder inspirerande lösningar och det går att läsa mer om dem på www.thegreencities.eu/award

Bilder från projektet


Parken är en unik kombination av offentlig park och privata kolonilotter. När man rör sig genom parken passerar man på nära håll odlingslotterna och möjligheten att få ta del av odlarglädjen blir en berikande upplevelse. Foto: Måns Berg


Jordmassor från intilliggande markarbeten har återanvänts för att bygga upp parkens grundform; ett böljande landskap. På detta sätt minskades transportsträckorna för hantering av jordmassor avsevärt. Foto: Måns Berg


Hanteringen av dagvatten var en viktig fråga och platsens förutsättningar har varit utgångspunkt för hur den är löst i parken. Den befintliga dammen i parkens östra del har grävts ur. De öppna, grävda dikena leder via ett system av mindre sidodiken ner till det större centrala diket som sedan leder vattnet vidare till dammen. Dikena och dammen bidrar till ett rikare djur- och växtliv och visar på ett pedagogiskt sätt hur regnvattnet leds genom parken. Foto: Måns Berg


Nominerad till the European Green Cities Award

Val av material, tekniska lösningar och programmering av parken har genomsyrats av hållbarhetstankar. Alla ytor i parken har vattengenomsläppligt material, tex stenmjöl på alla gångytor. Alla konstruktioner är byggda av furu med standarddimensioner som gör det lätt att byta delar. Foto: Måns Berg


Ett stort antal olika trädarter har planterats i parken för att göra parken robust mot olika sjukdomar och för att öka artdiversiteten. Många artval har gjorts för att ytterligare gynna biologisk mångfald med träd som stärker fågellivet och ger frön, bär och nötter. Några exempel är bok, hassel, rönn, hagtorn och ek. Foto: Måns Berg


European Green Cities Award

Nominerad till the European Green Cities Award. Foto: Måns Berg


Fruktträden och odlingslotterna bidrar till möjligheten att producera närodlad mat. Parkens ängsytor och fruktträd främjar pollinerande insekter. Foto: Måns Berg

Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel