skip to Main Content
Hur påverkar grönska vår hälsa?

Hur påverkar grönska vår hälsa?

image
Hur påverkar grönska vår hälsa? I den här filmen berättar vetenskapsjournalist Emma Frans om de fördelar som grönska i våra städer har för hälsan. Foto: Green Cities/iVerde
27.1.2023

Att det finns grönska i våra städer är viktigt för vårt välbefinnande. Emma Frans är doktor i epidemiologi, forskare vid Karolinska Institutet och vetenskapsjournalist. Hon berättar i den här filmen hur grönska påverkar vår psykiska och fysiska hälsa.Filmen är baserad på en forskningssammanställning som är gjord av The Green Cities SE och SLU Tankesmedjan Movium. Läs gärna hela sammanställningen här.

Forskare bakom filmen


Jonathan har en magisterexamen i kognitionsvetenskap från Linköpings universitet och en doktorsexamen i fysisk geografi från Stockholms universitet. Han har varit involverad i olika tvär- och multidisciplinära forskningsprojekt vid SLU sedan 2011. Han forskar och undervisar för närvarande om miljöuppfattning i relation till människors hälsa och välbefinnande, med fokus på evidensbaserade planerings- och designverktyg.

Även forskning från Anna Bengtsson tas upp i filmen. Anna Bengtsson är landskapsarkitekt och universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet och hon arbetar bland annat med hur gröna miljöer kring olika vårdinrättningar bäst ska utformas. Är du intresserad och vill lära dig mer om det finns mer information i manualen Skapa gröna vårdmiljöer för friskare patienter och personal.

Manual för friskare patienter och personal

 

Följ oss gärna


 

 

Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel