skip to Main Content
Green Cities och Tankesmedjan Movium inleder samarbete

Green Cities och Tankesmedjan Movium inleder samarbete

image
Green Cities och Tankesmedjan Movium vid SLU inleder samarbete för att öka kunskapen om fördelarna med gröna städer. Foto: iVerde
25.10.2021

EU-projektet Green Cities och Tankesmedjan Movium vid SLU är två aktörer som båda arbetar för att städer ska bli grönare, hälsosammare och klimatvänligare platser att leva i. Mervärdena av gröna städer är överväldigande för den som följer forskningen inom området. Trots det fattas många beslut som går i motsatt riktning och leder till städer med minskad andel grönska.

Nu startar ett samarbete mellan Green Cities och Movium för att nå ut med relevant information till beslutsfattare, politiker och andra aktörer som har möjligheten att påverka städernas framtid. Några av de mest renommerade forskarna från SLU och Göteborgs universitet inom områden som rör grönskans mervärden i städer medverkar. Forskarnas uppgift är att sammanställa aktuell forskningsstatus inom sina respektive områden samt lyfta fram beprövade åtgärder.

Forskare som medverkar och deras forskningsfokus i projektet:


– Johanna Deak Sjöman, SLU – Klimat & gröna städer

– Christine Haaland, SLU – Biologisk mångfald & gröna städer

– Anders Sandoff, GU – Ekonomi & gröna städer

– Jonathan Stoltz, SLU – Hälsa och social sammanhållning & gröna städer

När kunskapsinsamlingen är avslutad ska frågorna Vad vet vi idag? och Vad är möjliga lösningar? vara besvarade. Resultatet ska sammanställas och kommer att presenteras i en populärvetenskaplig broschyr, online samt ligga till grund för seminarier och undervisning. En redaktion bestående av Maja Persson och Erika Wallin på Green Cities samt Caroline Dahl och Fredrik Jergmo på Tankesmedjan Movium ansvarar för produktionen.

Resultatet av forskningsstudien kommer att publiceras våren 2022.

Hälsa och välmående, bättre klimat och större biologisk mångfald är några av de mervärden som gröna städer har. Foto: iVerde


Fakta Projektet Green Cities
Green Cities är ett EU-projekt som har initierats av European Nurserystock Association. I Sverige är LRF Trädgård projektägare och ett antal svenska plantskolor medverkar. Projektet startade den 1 januari 2021 och pågår under en treårsperiod i Sverige. 13 länder i Europa medverkar i projektet.

Syftet med projektet är att öka kännedomen om gröna städers mervärden samt skapa förutsättningar att fatta beslut som resulterar i städer med större andel växtlighet. Ämnen som tas upp är hälsa, klimat, ekonomi, biologisk mångfald och social sammanhållning.

Fakta Tankesmedjan Movium vid SLU
Tankesmedjan Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor vid SLU och agerar utifrån mottot urban natur – human stad. Forskning, planering, design och förvaltning av urbana landskap står i fokus för arbetet. Utgångspunkten är att se utemiljön som en oumbärlig resurs i skapandet av attraktiva och hållbara städer.

Kontaktuppgifter
Erika Wallin, Green Cities, 070 869 05 67, info@wakire.se
Caroline Dahl, Movium, 072 213 15 30, Caroline.Dahl@slu.se

Green CIties och Tankesmedjan Movium vid SLU inleder samarbete

Green CIties och Tankesmedjan Movium vid SLU inleder samarbete för att öka kunskapen om fördelarna med gröna städer. Foto: iVerde


 

Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel