skip to Main Content
Träddagarna – en konferens för alla som jobbar med träd

Event

Göteborg träddagar
02.11.2021 - 03.11.2021 Liseberg i Göteborg

Träddagarna – en konferens för alla som jobbar med träd


Träddagarna – en konferens för alla som jobbar med träd


2-3 november på Liseberg i Göteborg!

Program


Dag 1, 08.00-17.00 • Terry Hartig, Professor of Environmental Psychology, Uppsala universitet – Restorative environments theory: Beyond the conventional narrative

 • Sophie Nitoslawski, PhD Candidate, Department of Forest, UBC Vancouver. Smart cities and smart technologies for urban forests and green infrastructure

 • Cecil Konijnendijk, Director, Nature Based Solutions Institute. Promoting health and wellbeing through urban forests – Introducing the 3-30-300 rule

 • Ana Macias,PhD, Co-founder of Arbocity, Madrid. Visualizations and communication in urban forestry

 • Frank Rinn, Owner of Rinntech. From VTA and SIA to Self-Referencing: a “new” method for quick and reliable tree-safety evaluation.

 • Stefania Gasperini, Researcher, Arboricoltura Estense, Ferrara, Italy. Trees and veteran trees: for an ethical arboriculture.

 • Jan Willem de Groot, Franchisemanager, Pius Floris Boomverzorging Nederland. Municipal pruning: selling the concept in your community.


Årsmöte och Konferensmiddag i Konserthuset

Dag 2. 08.00-16.30 • Örjan Stål, konsult – Erfarenheter av skydd och flytt av träd vid byggandet av Västlänken i Göteborg

 • Björn Embrén, konsult – Urbana växtbäddar

 • Ann Dolling, Universitetslektor, Sveriges lantbruksuniversitet – Hur kan skogen och träden kan bidra till en bättre hälsa och hur vi kan använda den för återhämtning?

 • Karin Sandberg, biolog länsstyrelsen i Västmanlands län – Naturvårdsverkets nya plan för skyddsvärda träd

 • Larsola Bromell landskapsarkitekt, Malmö Stad – Platsspecifik eller urskillningslös – hantering av gudaträd i Malmö

 • Anna Lund, student, Sveriges lantbruksuniversitet – Att beskära i tid och otid, resultat från ett fältförsök

 • Johanna Deak Sjöman, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet – Slutredovisning av projektet i-Tree Sverige

 • Henrik Sjöman, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet & Vetenskaplig intendent Göteborgs Botaniska Trädgård – Trädplantskolornas ansvar för en hållbar trädanvändning – en framtidsspaning


Ladda ner fullständiga program här!

Träddagarna 2021 i GöteborgBack To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel