skip to Main Content
Hur städernas grönska kan bidra till trivsel och skydd

Event

Åsa Ode Sang, professor i urban vegetationsutformning. Hon kommer att förelaäsa om Stadsgrönska som trivsel och skydd.
12.05.2023 Aulan, Alnarpsgården, Sundsvägen 6, SLU Alnarp och online

Hur städernas grönska kan bidra till trivsel och skydd

Varje år installeras ett antal nya professorer vid SLU, och i samband med installationen håller de öppna populärvetenskapliga föreläsningar. De tre professorer som nu installeras i Alnarp forskar inom vitt skilda områden, men de arbetar alla med lösningar eller nya perspektiv på dagens utmaningar:

På förmiddagen den 12 maj håller de sina installationsföreläsningar, som även direktsänds, i Alnarp. Adressen är SLU Alnarpsgården, Aulan, Sundsvägen 6, Alnarp.

Varje programpunkt inleds med en presentationsfilm och ett samtal mellan professorn och en moderator. Efter denna introduktion kommer varje professor att ge en populärvetenskaplig föreläsning på 15 minuter som avslutas med en frågestund. Två av dessa föreläsningar ges på svenska och en på engelska, vilket framgår av programmet.

Webbsändningen sker i realtid och det går att skicka in frågor under pågående föreläsning, via nyaprofessorer@slu.se. Sändningen finns på www.slu.se/. Ingen inloggning eller föranmälan behövs.

En film om de tre professorerna finns här.

Mer information om webbsändningen och om professorerna – i form av t.ex. pressbilder, filmer och en skrift – finns på www.slu.se/professorer.

För mer information kontakta bitr. akademiintendent Helena Pennlöv Smedberg, helena.pennlov.smedberg@slu.se

Installationsföreläsningar i Alnarp fredag den 12 maj 2023


Plats: Aulan, Alnarpsgården, Sundsvägen 6, SLU Alnarp.

Direktsändningen startar strax före 10:00.

Ingen föranmälan behövs, alla är varmt välkomna till föreläsningarna!

Program


10:00 Inledning
Rektor Maria Knutson Wedel och moderator Malin von Essen

10:10 Mer bönor och ärter, och fler grödor i odlingen
Georg Carlsson, professor i hållbara odlingssystem

10:40 Kaffe/te

11:10 Stadsgrönska som trivsel och skydd
Åsa Ode Sang, professor i urban vegetationsutformning

11:40 Forest policy and planning – meeting societal challenges in the times of change
Vilis Brukas, professor i skoglig planering


Källa: Pressmeddelande från SLU

Vill du få fler nyheter från Green Cities? Teckna dig för vårt nyhetsbrev!

Följ oss gärna


 

Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel