skip to Main Content
Föreläsning om grönytor i städer & hälsa

Event

Marcus Hedblom är professor i landskapsarkitektur med inriktning mot landskapsförvaltning. Foto: Jenny Svennås-Gillner
17.03.2023 SLU Undervisningshuset, Aulan, Almas allé 10, Uppsala eller online

Föreläsning om grönytor i städer & hälsa

Sveriges lantbruksuniversitet kommer att hålla årets öppna föreläsningar med nya professorer den 17 mars. En av de nya professorerna är Marcus Hedblom, professor i landskapsarkitektur med inriktning mot landskapsförvaltning. Han kommer att hålla en presentation om det viktiga ämnet Multifunktionella grönytor i städer för biodiversitet och människors hälsa.

Föreläsningen hålls kl 11.20 den 17 mars i Uppsala och den kommer även att direktsändas. Föreläsningen inleds med en film och ett samtal mellan professorn och en moderator. Efter denna introduktion kommer Marcus att ge en populärvetenskaplig föreläsning på 15 minuter som avslutas med en frågestund.

Delta


Delta och ställ frågor – online eller på plats! Adressen är SLU Undervisningshuset, Aulan, Almas allé 10, Uppsala.

Sändningen sker i realtid och det går att skicka in frågor under pågående föreläsning, via nyaprofessorer@slu.se.

Sändningen finns på www.slu.se/

Ingen inloggning eller föranmälan behövs.

Om Marcus Hedblom


Marcus Hedblom är sedan den 1 oktober 2021 professor i landskapsarkitektur med inriktning mot landskapsförvaltning. Hans installationsföreläsning har titeln: ”Multifunktionella grönytor i städer för biodiversitet och människors hälsa”.


Marcus Hedbloms forskning kretsar kring städernas gröna infrastruktur, det vill säga stråken av stadsskogar, parker och andra grönytor i och omkring våra städer. I vissa projekt ligger fokus på stadens fåglar, och hur de påverkas av stadsförtätningar och andra störningar. Andra studier handlar om hur människan uppfattar natur och biologisk mångfald med sina sinnen, eller om mer artrika alternativ till gräsmattor. Målet är en förvaltning som främjar både människors hälsa och välbefinnande och städernas biologiska mångfald.


Källa: Pressmeddelande från SLU

 

 

 

Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel