skip to Main Content
Dags att nominera till European Green Cities Award

Dags att nominera till European Green Cities Award

image
Ta steget nu och skicka in ditt bidrag! Foto: Erika Wallin
10.5.2021

Nu är det dags att nominera innovativa gröna projekt för att delta i den internationella tävlingen European Green Cities Award. Tävlingen sker i två steg – i första omgången väljs ett projekt som kan representera Sverige i den internationella tävlingen där 13 EU-länder deltar. Sedan tävlar Sveriges bidrag mot bidrag från övriga Europa.

Som en del av Green Cities-kampanjen hålls en årlig internationell tävling. European Green Cities Award hölls första gången 2020 med bidrag från sju länder – den gången förklarades Belgien som vinnare. 13 EU-länder deltar i den nya kampanjen More Green Cities for Europe och det är projekt i de här länderna som nu tävlar om att vinna European Green Cities Award 2021.

Vilka projekt kan delta?

Tävlingen efterlyser projekt som drar nytta av mervärdet av grön infrastruktur, och som stöder ett eller flera av Green Cities-kampanjens fem teman: social sammanhållning, hälsa/välbefinnande, klimat, biologisk mångfald och ekonomi.

Projekten kan omfatta allt från en spännande, grön skolgård, en ny park med sport- och lekanläggningar och innovativa lösningar vid förtätning till ett grönt renoverat industriområde. Baserat på de inlämnade projekten väljer den svenska juryn det projekt som ska representera Sverige i den internationella tävlingen

Den svenska juryn, med representanter från olika delar av branschen, utser vinnaren baserat på hur väl projektet adderar mervärden till kampanjens olika teman – social sammanhållning, hälsa/välbefinnande, klimat, biologisk mångfald och ekonomi. Juryns beslut kan inte överklagas.

Det är gratis att delta.

JURY


Den svenska juryn består av:

Mattias Gustafsson, Landskapsarkitekt LAR/MSA, VD och ägare Urbio

Fredrik Jergmo, Landskapsingenjör och civ. ek. Tankesmedjan Movium vid SLU

Patrick Svensson, VD och ägare Björkhaga Plantskola

Maja Persson, Hortonom och näringspolitisk expert trädgård LRF Trädgård

Erika Wallin, Hortonom och projektledare för Green Cities i Sverige

VILLKOR FÖR DELTAGANDE


Projektet måste stödja ett eller flera av följande fem teman: social sammanhållning, hälsa, klimat, biologisk mångfald och ekonomi.

Plantering måste vara en viktig del av projektet.

Projektet måste ha varit fullt genomfört och tagits i bruk efter den 1 januari 2016.

Det är organisationen som finansierade projektet som skickar det till tävlingen.

DELTAGANDEFORMULÄR


Projektformulär att skicka in finner du här.
Formulären fylls i på engelska och skickas ihop med bildmaterial till maja.persson@lrf.se senast den 24 juni 2021.

DATUM


24 juni – deadline att skicka in ditt bidrag
6 augusti – det svenska vinnarprojektet offentliggörs.
7 september – den internationella tävlingens vinnare offentliggörs.
Datum för prisutdelning, som kommer att hållas i Europaparlamentet i Bryssel under en internationell kongress för gröna städer, offentliggörs senare.

PRIS


Priset är primärt äran – och en massa uppmärksamhet om projektet.
Därutöver mottager vinnaren en trofé. För ytterligare upplysningar kontakta projektledare Erika Wallin på info@wakire.se

 

Nu är det dags att nominera ditt projekt till European Green Cities Award.  Projektformulär att skicka in finner du här.

Vinnare 2020
Beringen Mine i Belgien vann European Green Cities Award 2020. Läs mer om vinnaren 2020 här!De 13 länder som deltar i tävlingen är: Belgien, Bulgarien, Danmark, Frankrike, Grekland, Nederländerna, Irland, Italien, Polen, Portugal, Sverige, Tyskland och Ungern.

Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel