skip to Main Content
Dagens Nyheter inleder 2022 med artikel från Green Cities

Dagens Nyheter inleder 2022 med artikel från Green Cities

image
Dagens Nyheter inleder 2022 med artikel från Green Cities
10.1.2022

Dagens Nyheter inleder 2022 med artikel från Green Cities

Green Cities har tillsammans med Cecil Konijnendijk van den Bosch och Johan Östberg skrivit en debattartikel om vikten av gröna städer. Den 1 januari 2022 valde Dagens Nyheter till vår stora glädje att publicera den.

Att Sveriges största morgontidning väljer att publicera vår artikel ser vi som ett tecken på hur viktig frågan om grönska i våra städer är.

Målet med debattartikeln är att starta en diskussion kring hur vi misslyckats i vår stadsplanering. Byggnader och hårdgjorda ytor tar plats på bekostnad av grönområden och träd. Vi argumenterar för att implementera 3-30-300 regeln.  Alla ska kunna se minst tre träd från sitt hem, sin skola och sin arbetsplats, 30 procent trädkronstäckning i varje stadsdel och att alla ska ha maximalt 300 meter från sin bostad till närmaste offentliga grönområde som helst är minst ett hektar stort.

3-30-300-regeln har främst tagits fram för att hjälpa beslutsfattare med riktlinjer och mål för att utveckla hållbara städer. Men även privatpersoner med egna trädgårdar, eller med tillgång till innergårdar eller gemensamma ytor kan med fördel tillämpa delar.

I många städer utgör de privata trädgårdarna en betydande del av den totala grönmassan. I vissa städer står de för hälften av stadens krontäckningsgrad. Privatpersoner har med andra ord en inte försumbar roll att spela i stadens utveckling.

Syftet med artikel


Vår förhoppning med artikeln är att skapa bättre, och starkare, argument för att göra våra städer grönare. Detta kan i bästa fall göra att de många fantastiska landskapsarkitekter och grönyteförvaltare som varje dag jobbar för att öka mängden, och kvalitén på våra grönytor, får ökad uppmärksamhet och de resurser som krävs för att skapa gröna och friska städer.

Vi behöver fler träd och grönytor i våra städer, utan dessa kan vi aldrig skapa städer med fysiskt och psykiskt friska invånare!

Att DN inleder året med att lyfta vikten av grönska i våra städer känns som en utmärkt start. Låt 2022 fortsätta så!

Trevlig läsning och god grön fortsättning!

Läs artikeln här: 

Dagens Nyheter inleder 2022 med artikel från Green Cities

Dagens Nyheter inleder 2022 med artikel från Green Cities. 


Mer information om vilka fördelar grönska i våra städer har hittar du här:

Text: Erika Wallin

Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel