skip to Main Content
Helsingborg satsar på träd

Helsingborg satsar på träd

Helsingborg satsar på träd

Helsingborg satsar på trädVi står inför globala klimatutmaningar och världens städer ligger bakom ungefär 75 procent av de totala koldioxidutsläppen. Träd är en ovärderlig resurs i arbetet mot klimatförändringar och därför startade FN initiativet Trees in Cities Challenge som handlar om att öka antalet träd i världens städer för att motverka klimatpåverkan. Helsingborgs stad valde att anta uppmaningen. Under de första två åren har staden planterat över 18 000 träd i olika storlekar och runt 60 olika arter. På så sätt hoppas staden att kunna bidra till att minska effekterna av klimatförändringarna. 

– Vi arbetar numera med våra trädplanteringar på ett mer strategiskt sätt än tidigare, vilket ökar de positiva effekterna ännu mer. Vi vet att träd binder koldioxid, renar luften och ökar den biologiska mångfalden men de bidrar till så mycket mer, inte minst till goda livsmiljöer, trivsel och lugn för såväl människor som djur och så är de ju sköna att titta på, säger landskapsarkitekt Elias Halling på stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg .

Successionsplanteringar


De största planteringarna finns i ytterområdena Mariastaden och Rydebäck. Staden har valt olika arter för att öka den biologiska mångfalden; både inhemska och mer exotiska. Helsingborg har använt en långsiktig metod som kallas successionsplantering. Den går ut på att plantera flera olika trädarter i mindre storlekar på en begränsad yta.  Tillsammans bidrar de olika arterna till att de enskilda träden växer sig starka. Planteringarna består främst av lövträd och efter några år gallras planteringen för att successivt välja ut de träd som ska få växa sig stora. Planteringarna täcks med ca 10 cm lövträdsflis vilket gör att de kräver mindre bevattning samt hindrar ogräs. Metoden har enligt Elias Halling flera mervärden jämfört med att plantera ett ”färdigt” träd, och lämpar sig väl i tex bostadsområden.

Planteringarna är en blandning av inhemska träd och exotiska. På mer naturlika ytor arbetar de främst med inhemskt växtmaterial, medan hårdgjorda ytor och heta stadskvarter kräver arter som är tåligare.


-Många av de träd som vanligtvis finns i våra städer trivs bättre i parkmiljö och blir stressade av värme och luftföroreningar. Här finns många spännande alternativ på arter som klarar stadsmiljöer bättre. Själv är jag också mycket intresserad av nordamerikanska träd, eftersom Nordamerika har ett liknande klimat som Sverige, förklarar Elias Halling.

Spännande arter


När Helsingborg satsar på träd är Atlasceder, Tokyo körsbär, persikomandel, dansk lönn, rödask, flodbjörk, pekannötsträd, zelkova, sibiriskt korkträd och ambraträd exempel på lite mer ovanliga träd som helsingborgarna kan njuta av framöver.Elias Halling är landskapsarkitekt i Helsingborg och han tycker att det är viktigt att alltid välja träd efter ståndort. På bilden tillsammans med en relativt nyplanterad purpurask som verkar trivas ypperligt på växtplatsen. Foto: Erika Wallin

Problemjordar


En typ av problemjordar som ofta förekommer i Helsingborg är kompakterade lerjordar, speciellt i nya bostadskvarter.

-Kärrek, italiens al, klibbal och silverlönn är fyra säkra kort som etablerar sig väl även om förutsättningarna inte är de bästa, tipsar Elias.

Läs mer om Helsingborgs trädplanteringar


Källa: Pressmeddelande från Helsingborg stad samt Elias Halling.

Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel