skip to Main Content
Grön norm är målet i Danmark

Grön norm är målet i Danmark

image
Birte Kennedy är projektledare för kampanjen Green Cities i Danmark. Fotograf: Sif Meincke www.sifmeincke.dk
25.10.2021

Green Cities är en europeisk kampanj och ett land som kommit långt i arbetet är Danmark. Vi träffar projektledare Birte Kennedy som berättar om arbetet i Danmark.

Till skillnad från Sverige var ni med i projektet redan från starten och beviljades EU-medel även under perioden 2018-2020.  Kan du berätta lite kort om hur ni har arbetat?  Kan du redan nu se resultat av ert arbete?

Vi började med att formulera en kommunikationsstrategi för den danska delen av projektet. Strategin innehöll konkreta insatser som vi var tvungna att arbeta med för att fokusera på vikten av grönare städer. Vårt första steg var att kommuner och gröna yrkesverksamma lärde känna Green Cities. Förutom en fokuserad satsning på sociala medier – har vi också satsat på att vara synliga i traditionell media – främst genom debattinlägg i dagspressen.

Vi kan i stor utsträckning se resultat av våra insatser från den första delen av kampanjen.  Green Cities är idag känt bland både lokala och parlamentariska politiker, bland stadsplanerare i kommunerna, landskapsarkitekter etc. Ett bevis för det är att vi ofta är inbjudna till konferenser, dialogmöten, paneldebatter osv.

Kampanjen Green Cities i Danmark medverkar ofta på olika kongresser och seminarier och intresset bland danska kommuner att bli grönare är stort.

Att lagstifta om ekosystemtjänster är önskvärt


Mervärdena av gröna städer är överväldigande för den som följer forskningen inom området. Trots det fattas många beslut i Sverige som leder till städer med minskad andel grönska. Är det likadant i Danmark eller har ni kommit längre än oss?

Kommunerna i Danmark har generellt en stor önskan att bli grönare. Ett antal av de större städerna har också formulerat strategier för detta efterhand. Utmaningen kan vara att hitta lediga kvadratmetrar för grönskan, eftersom det också finns ett stort behov på mer bebyggelse i städerna.

På Green Cities arbetar vi för att det inte behöver vara antingen eller . Det måste finnas utrymme både för bebyggelse och stadsnatur.

I Sverige är ekosystemtjänster ett centralt begrepp. Regeringen har beslutat att senast 2025 ska en majoritet av Sveriges kommuner integrera ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön i städer och tätorter. Finns likande lagstiftning i Danmark?

– Det är en riktigt bra idé att den svenska regeringen har beslutat att ekosystemtjänster ska integreras i stadsplanering. Vi nämner specifikt Sverige och den svenska användningen av ekosystemtjänster i vårt upplägg till en grön norm. Och vi arbetar på att den danska regeringen på samma sätt en dag beslutar att göra ekosystemtjänster till lag i Danmark, berättar Birte Kennedy. Fotograf: Sif Meincke 

Att implementera begreppet Grön norm har varit framgångsrikt


Inom projektet Green Cities Danmark har ni tagit fram en skrift som heter Grön Norm. Kan du berätta lite mer om den och hur den används i Danmark?

– Det började med att vi ville göra ett slags index över hur många gröna kvadratmeter det finns i de 20 största kommunerna i Danmark. Det visade sig att det var ett större jobb än vi hade räknat med – dels för att kommunerna beräknar det gröna väldigt olika – och det blev tydligt för oss hur olika kommunerna arbetar med stadsnatur.

 – Vi fick idén att det kan vara fantastiskt om en slags grön norm för stadsnatur kunde införas i Danmark. Med andra ord några gemensamma regler, verktyg och metoder – som delvis skulle kunna hjälpa kommunerna till både mer och bättre stadsnatur – men som också skulle kunna ge politikerna möjlighet att jämföra de enskilda kommunerna med avseende på hur gröna de är.

Vi kallar vårt förslag en grön ”norm” eftersom den refererar till att det finns en parkeringsnorm för bilar, precis som att det finns andra krav t.ex. till renovering, cykelparkering med mera som tar plats i städerna – med vår norm menar vi att det också helt självklart bör ges utrymme för det gröna. 

-I denna Green Cities kampanj är det vårt mål att politiker och beslutsfattare i verkligheten prioriterar mer urban natur – och att en grön norm införs på nationell nivå som måste införlivas i alla lokala planer. Och vårt förslag om Grøn Norm 2.0 måste ses som ett verktyg i den ansträngningen.– Vi har upplevt ett stort intresse för Grøn Norm 2.0 och ENA beslutade i slutet av 2020 att den skulle översättas till engelska i samband med lanseringen av kampanjen ”More Green Cities for Europe” , berättar Birte. 

Framgångsrika kommuner


Kan du ge exempel på kommuner i Danmark som kan fungera som förebild för andra?

– Det finns många kommuner i Danmark som har kommit långt i arbetet med stadsnatur. Odense har ett uttalat mål att bli ”Danmarks Grönaste Stad” och de har lanserat ett antal gröna initiativ. Men även Aalborg, Aarhus och Høje Taastrup kommun är på god väg, för att bara nämna några kommuner. Høje Taastrup håller just nu på att utarbeta 18 visionsplaner för stadsnära naturområden, som ligger högst 1000 meter från där människor bor.  

Odense har som ett uttalat mål att bli ”Danmarks Grönaste Stad”.

Är din erfarenhet att ett ökat samarbete länder emellan är positivt för utvecklingen av gröna städer? E eller är det främst de insatser som sker på lokal och kommunal nivå som ger effekt?

-Jag tror att Green Cities kampanjen har varit en effektiv hävstång för att få grönare städer på agendan. Det faktum att 13 EU-länder kämpar för samma sak kan inte undgå att ha en positiv effekt. Via Green Cities Award uppmärksammas spännande gröna projekt i de andra deltagande länderna, vilket inspirerar ytterligare.  Jag tror att det är en bra blandning, att både det ökade internationella samarbetet parallellt med de lokala initiativen tillsammans bidrar till ett ökat fokus på vikten av grönare städer.

Via Green Cities Award uppmärksammas spännande gröna projekt i olika europeiska länder. Budolfi Plads i Aalborg är Danmarks bidrag 2021.  


 

Vill du läsa mer om innovativa och inspirerande idéer från vårt grannland? Mer information om bra projekt i Danmarks hittar du här!

 

Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel