skip to Main Content
Buskar och träd som gynnar pollinerare

Buskar och träd som gynnar pollinerare

image
Körsbärskornell blommar tidigt på våren och uppskattas av pollinerare. Foto: Erika Wallin
1.4.2023

Körsbärskornell, Cornus mas är en av de blommande buskar som Naturvårdsverket rekommenderar för att gynna våra vilda pollinerare. Men det finns många fler växter som är bra, och andra växter som faktiskt inte alls är bra för dem. Här delar vi några tips från Naturvårdsverket om vilka åtgärder som ger bäst effekt:

🌼 Skapa skogsbryn.  Gränslandet mellan öppen mark och skog är ofta en blomrik och varm miljö vilket gör den till en viktig plats för vilda pollinatörer och många andra djur.

🌼 Variera sorterna så att blomning sker under lång tid. Plantera gärna arter som blommar tidigt eller sent eftersom den huvudsakliga blomningen på marken är i juni och juli. Körsbärskornell är ett exempel på en tidigblommande art!

🌼 Välj sorter som pollinatörerna kan använda, det vill säga så ursprungliga sorter som möjligt. Generellt är enkla blommor som doftar bra val.

🌼 Välj lokalt odlade blommande buskar och träd som är anpassade till svenska förhållanden och till de vilda pollinatörer som finns i Sverige. Då minskar också risken att man får med några invasiva fripassagerare med jorden. För buskar och träd finns en märkning, E-planta, som innebär att växterna är testade och klarar av svenska förhållanden.

🌼  Invasiva växtarter är ett hot mot vilda pollinatörer En invasiv växt har förmågan att sprida sig ut i naturen och påverka inhemska växter och djur negativt.

Läs mer i den utmärkta lilla broschyr som Naturvårdsverket har tagit fram!


Eller ladda ner pdf:en här

Öka blomrikedomen med hjälp av träd och buskar ingår i Naturvårdsverkets faktabladserie Öka blomrikedomen i landskapet för att gynna vilda pollinatörer. Mer information och fler faktablad hittar du på www.naturvardsverket.se/pollinering.

Källa: Naturvårdsverket

 

Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel