skip to Main Content
Basecamp Lyngby tilldelas Green Cities Europe Award 2023

Basecamp Lyngby tilldelas Green Cities Europe Award 2023

image
Det vinnande bidraget i Green Cities Europe Award 2023 är Basecamp Lyngby. Foto: DronePixels
9.11.2023

Danmark vinner Green Cities Europe Award 2023 med projektet Basecamp Lyngby. Frankrike och Nederländerna hamnar på andra respektive tredje plats. Totalt tävlade 13 projekt från lika många europeiska länder. Vinnarna tillkännagavs vid en ceremoni i Bryssel den 7 november. Flera EU-parlamentariker deltog i prisutdelningen där de fick lära sig mer om vikten av urban grönska och de olika nominerade projekten.

Svensk bakom vinnande design


Det vinnande projektet Basecamp Lyngby ligger i en förort till Köpenhamn. Det är ett ovanligt designat bostadskomplex för studenter och pensionärer. Den internationella expertjuryn var särskilt positiv till sammanhållningen i arkitekturen av byggnaden och dess omgivning:

”Det är ett mycket imponerande tillvägagångssätt att utforma arkitekturen och landskapet i en sådan harmoni med ett hållbart förhållningssätt.”

Social sammanhållning fick högt betyg då invånarna – studenter och pensionärer – har gott om utrymme utomhus för att träffas och umgås med varandra. Praktiskt taget alla berömde också främjandet av biologisk mångfald, inklusive användningen av olika, främst inhemska växter.

Lite extra roligt för svensk del är att en av hjärnorna bakom projektet är svenske landskapsarkitekten Jonas Berglund. Tillsammans med kollegan Christian Restorff-Liliegreen, båda från  Kragh Berglund Landscape Architecture and Urban Design, vann de juryns gillande. Efter prisceremonin fick vi en oväntad förklaring till projektets framgång.

Från vänster: David Klubien från Basecamp, EU-parlamentariker Karen Melchior, Christian Restorff-Liliegreen och Jonas Berglund från Kragh Berglund Landscape Architecture and Urban Design samt ENAs ordförande Henk Raaijmakers. Foto: Erika Wallin

Från vänster: David Klubien från Basecamp, EU-parlamentariker Karen Melchior, Christian Restorff-Liliegreen och Jonas Berglund från Kragh Berglund Landscape Architecture and Urban Design samt ENAs ordförande Henk Raaijmakers. Foto: Erika Wallin


Efter prisceremonin berättade Jonas Berglund sa att en av förklaringarna till succén var ett stort fokus på planteringar och växtval. Beläggningar tonades ner och förenklades så att det gröna skulle bära upplevelsen. Bilden visar hur de enkla asfaltgångarna verkligen lyfter växterna och sätter dem i fokus.


Läs mer om projektet här: 

 

Silver till Frankrike


Frankrike vann andra priset med ett stort stadsrenoveringsprojekt. Stadsdelen Montreynaud i Saint Etienne är ett socialt eftersatt område som har förvandlats genom omfattande nyplanteringar.

”När det gäller stadsförvandling erbjuder projektet ett slående exempel på hur man kan omvandla hårdgjorda och ovälkomna områden i staden till gröna rum som ger människors liv mening.”

Ord som social sammanhållning, ekonomisk utveckling och klimatanpassning förekom i de positiva juryutlåtandena.

 

Utsatt område. No go zon. Riskområde.I Sverige och runt om i Europa finns tyvärr allt för många bostadsområden med dåligt rykte. Otrygga, nergångna och ogästvänliga.
Frankrikes bidrag till Green Cities Europe Award är ett strålande exempel på hur dessa områden kan transformeras till gästvänliga och frodiga oaser.


 

Brons till Nederländerna


Utrecht vann tredje pris. Med en kombination av tre storskaliga förgröningsprojekt visar staden att det går att ersätta bilvägar och övergivna järnvägsspår med cykelvägar, grönska och vatten.

”Att ta bort de barriärer som tidigare utgjorts av trafikleder, och ersätta dem med cykel- och fotgängarvänliga, gemensamma och naturfyllda utrymmen skapar kopplingar mellan människor, flora och fauna.”

Klimatanpassning, ekonomiskt värde och en magnet för turism var andra punkter som vann juryns gillande. Projektet vittnar också om ett stort politiskt mod hos Utrechts ansvariga.

Utrechts bidrag är inget litet projekt utan en hel stadstransformation med syfte att skapa en grön cykelvänlig stad framför en stad anpassad för bilism. Modigt av stadens politiker att genomföra det och vilket lyft för Utrechts invånare!Juryn
Varje deltagande land hade delegerat en professionell jury som bedömde samtliga länder utom sitt eget. Dessutom kompletterade delegater från ELCA, European Landscape Contractors Association och IFLA, International Federation of Landscape Architects, med sina bedömningar.

 

Vill du få fler nyheter från Green Cities? Teckna dig för vårt nyhetsbrev!

 

FÖLJ OSS GÄRNA


 

 

Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel