skip to Main Content
Green Cities medverkar i dokumentärfilm

Green Cities medverkar i dokumentärfilm

image
Green Cities medverkar i dokumentärfilm med fokus på neuroarkitektur som håller på att spelas in.
6.9.2023

Green Cities medverkar i dokumentärfilm

En dokumentärfilm med fokus på neuroarkitektur håller på att spelas in. Green Cities blev tillfrågade om vi ville medverka i filmen och en solig dag i september tog vi emot producent Dan Kristensson från Pallas Pictures. Tillsammans tittade vi på goda exempel på grön arkitektur och pratade om varför det är så viktigt med grönska i staden. Dagen innehöll flera värdefulla möten med invånare som berättade om hur gröna platser påverkar dem.

Vad är neuroarkitektur?


Neuroarkitektur är arkitektur med hjärnkunskap. Den för samman arkitektur och design med forskning kring hjärna, beteende, miljöpsykologi och evolutionshistoria. Vår upplevelse av verkligheten formas djupt inne i vår hjärna som tolkar det vi ser, hör, känner, luktar och smakar. Det vi känner och gör påverkas av hur vi upplever omgivningens karaktär.  Arkitektur och stadsplanering som möter våra behov, ger upplevelser som hjälper oss att må bra och vara bra.

Bakgrund


Sedan 1930-talet har planeringen och byggandet av våra städer i hög grad baserats på teorier om vad en god stad är. Många experiment har gjorts, ofta med goda avsikter, men med undermåliga resultat. Syftet med filmen är därför att skildra hur vi bygger en bra, levande och verkligt hållbar stad, där människor trivs vare sig de bor, arbetar eller besöker staden.

Glimtar från dagen


Att bevara gamla träd vid nybyggnation är viktigt ur många aspekter. Här är ett exempel på hur det kan se ut när nyare bebyggelse har inkorporerats i en park med gott resultat. Bostäderna är populära och invånarna trivs. Foto: Erika Wallin


För såväl trivsel och bevarande av biologisk mångfald är tillgång till vatten avgörande. Här är ett exempel på lyckad dagvattenhantering som tillika tillför många mervärden för boende runt om. På vår filmrunda träffade vi bland annat boende som njöt av eftermiddagssolen. Foto: Erika Wallin


Projektledare Erika Wallin visade olika exempel på hur grönska i stadsbilden kan bidra till ökat välbefinnande hos invånarna. Foto: Dan Kristensson


Dagens höjdpunkt var ett möte var med tre kvinnor på Viskängen. De berättade att många av de äldre känner sig ensamma, men att parken är en perfekt plats för gemenskap. De träffas, dricker kaffe och fikar, eller tränar tillsammans i utegymmet. Foto: Erika Wallin

Se filmen


Dokumentärfilmen förväntas vara klar 2025. Målgruppen är både yrkesverksamma arkitekter, stadsplanerare, byggare, bostadsbolag  kommunernas stadsbyggnadskontor men också högskolor och universitet. Den skall fungera som en inspirationsfilm utan några patentlösningar eller pekpinnar. Den kommer även att erbjudas för TV-sändning i tex Kunskapskanalen.

 

Vill du få fler nyheter från Green Cities? Teckna dig för vårt nyhetsbrev!

Text: Erika Wallin

FÖLJ OSS GÄRNA


 

 

 

Back To Top
Gröna städer använder Googles cookies för att analysera din användning av vår webbplats anonymt, så att vi kan anpassa dess funktionalitet och effektivitet och visa annonser. Vi använder också Facebook, Twitter, LinkedIn och Google cookies, med ditt samtycke, för att möjliggöra integration med sociala medier på vår webbplats. Om du vill ändra vilka cookies vi använder kan du ändra dina inställningar nedan.
Cancel